Depression kan vara normal sorg
Är han verkligen deprimerad eller bara ledsen? (Foto:Photos.com)


Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att 121 miljoner människor i världen lider av depression. Forskare vid American Psychiatric Association har nu funnit att många amerikaner som diagnostiseras med depression kanske inte är kliniskt deprimerade trots allt, utan helt enkelt upplever normala känslomässiga reaktioner.

Studien som publicerats i tidskriften Archives of General Psychiatry förvånade forskarna. De tror nu att minst 25 procent av de amerikaner som fått diagnosen depression, helt enkelt upplever normal sorg.

Sorg efter förlusten av en älskad – eller ett arbete – kan utlösa nedstämdhet eller depression.

Läkaren Michael First vid Columbia University i New York förklarar:

– Det är normalt att bli ledsen efter att ens make/maka dött. Vi hävdar att det också är normalt att bli ledsen när andra hemska saker har hänt, som en förlust av ett arbete eller skilsmässa, förklarar han.

Mer än 8 000 amerikaner deltog i studien. Forskarna fann att en av fyra människor reagerade normalt på en personlig förlust som skulle göra vem som helst ledsen.

Studien väcker oro; om några patienter har blivit feldiagnostiserade, har de då också fått fel behandling?

Psykiatriker och psykologer använder en gemensam kontrollista för patientens symptom vid diagnostiseringen av en depression:

• Ihållande känsla av nedstämdhet, hopplöshet eller en känsla av värdelöshet

• Brist på intresse av nöjsamma och trevliga aktiviteter.

• Sömnsvårigheter och beslutsångets.

• Brist på aptit eller överätande.

• Tankar på död eller självmord.

Forskare säger att läkare bör vara mer uppmärksamma på orsakerna till sorgen och förstå att ingen medicinering är hundraprocentigt säker.

Av ännu större intresse torde vara att läkemedelsbolagen bekostar många av studierna inom depression, vilket kan påverka både diagnostisering och behandling.

Översatt från originalartikel på engelska.