Denguefeber ökar bland Thailandresenärer
En kvinna med denguefeber vilar på en tältsäng i Tegucigalpa i Honduras augusti 2010. (Foto: AFP /Orlando Sierra).


Denguefeber är en allvarlig tropisk sjukdom som ökar alltmer i världen. Framför allt har omfattande utbrott med ett stort antal döda rapporterats från Syd- och Mellanamerika.  Men även Thailand är ett land där sjukdomen finns och 151 svenska resenärer smittades förra året, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

Den mest utbredda tropiska sjukdomen efter malaria är denguefeber som sprids via myggor. Vanliga symptom är feber, huvudvärk, muskel- och ledsmärtor. Sjukdomen är oftast godartad men kan i sin allvarligare form leda till okontrollerade blödningar och död.

Uppskattningsvis smittas 50 till 100 miljoner människor med denguefeber varje år i tropikerna. Ingen specifik behandling eller vaccin finns mot sjukdomen.

Denguefeber är en av de allvarligaste infektionssjukdomarna som räknas bland de så kallade ”emerging infections” på grund av den oroväckande ökningen och det stora antalet dödsfall som rapporterats.

Från Amazonas i Peru bekräftades det första dödsfallet i en omfattande epidemi för ungefär en och en halv månad sedan. Under den senaste veckan har nya fall, även flera dödsfall rapporterats.

Även från Paraguay kommer liknande rapporter. Inte heller Brasilien har undgått viruset, där har de första fallen nyligen bekräftats.

Norra Queensland i Australien och amerikanska Samoaöarna har också drabbats av utbrott och ett ökande antal fall har bekräftats.

Under förra året diagnostiserades 151 fall i Sverige av denguefeber hos hemkomna utlandsresenärer.  Närmare hälften hade smittats i Thailand där sjukdomen är vanlig.

Så här kan du skydda dig mot denguefeber på resan

Denguevirus sprids via myggor tillhörande Aedes-släktet. Till skillnad från många andra myggor är dessa arter även aktiva och sticker på dagtid utöver vid gryning och skymning. Dessa myggor trivs i tätortsbebyggelse och risken att smittas är som störst i dessa områden. Eftersom sjukdomen sprids via myggor är det viktigt att skydda sig mot myggbett vid vistelse i områden där denguevirus kan förekomma.

  • Välj logi med vältätade fönster och luftkonditionering om möjligt

  • Använd insektsmedel för att bli av med myggorna som ofta gömmer sig i mörka vrår som i garderober, under sängar, bakom gardiner och i badrum

  • Använd heltäckande kläder, speciellt timmarna kring gryning och skymning

  • Smörj in huden med myggmedel

  • Långtidsresenärer bör tänka på att tömma behållare med stående vatten i närheten av sitt boende, där myggor annars gärna förökar sig

Källa: Smittskyddsinstitutet