Den upplyste: Samling av buddhistkonst på Israels Nationalmuseum
Buddhistmunkar: De förgyllda och lackerade bronsskulpturerna av munkarna


”Den Upplyste” är en samling buddhistkonst på Israels Nationalmuseum som presenterar skulpturer, målningar, skrifter och reliker från en period på 2 500 år och har sitt ursprung från flera länder i fjärran östern.

Museets webbsida säger att ”verken som ställs ut sträcker sig från de tidigaste framställningarna av Buddha och hans följeslagare i Indien till senare former utvecklade i Kina och Japan.

Tillsammans med olika buddhor, gudomar och helgon finns också rituella tibetanska föremål utställda. Tillsammans visar verken, varav några av dem visas offentligt för första gången, de många fasetterna av buddhistkonst, dess många betydelser och dess visuella rikedom.”

Buddhism hade inte bara en form. Under åren genomgick den många förändringar, splittrades till olika sektioner, absorberades och förenades med den lokala kulturen och de religiösa system på de platser där den spreds. Buddhistkonst genomgick på samma sätt olika förändringar. Trots olikheterna och variationerna har föremålen i utställningen mycket gemensamt.

Buddha Sakyamuni (ordagrant: ”den vise från Sakya-klanen”) föddes in i den härskande familjen och som prins Gautama Siddhartha levde han ett bekvämt och behagligt liv. När han exponerades för det mänskliga varandets lidande och svårigheter beslutade han sig för att lämna sitt hovliv och söka efter svar på några av livets förbryllande frågor.

Varför var människan dömd att lida? Hur kan man komma ut från lidandet? Efter sex år av vandring satte han sig ner och mediterade under ett bodhiträd tills han upplystes till den eviga sanningen om universum.

Därefter vandrade Buddha Sakyamuni runt hela Indien och undervisade sin lära. Buddha Sakyamuni levde som en människa med en köttlig kropp och fick upplysning genom sin vilja och sökande. Han fann svar på livets frågor, höjde sig över mänskliga bekymmer/intressen och trädde in i evigheten.

Buddha Sakyamuni uppvaknade till visdom och blev en hög nivås varelse med himmelska förmågor. Det sägs att Buddha Sakyamuni lämnade jorden för en existens mycket högre än den specifika person som levde i Indien för 2500 år sedan.

Efter att Sakyamuni lämnade jorden genom nirvana har andra buddhor och bodhisattvas följt  den buddhistiska vägen. De hade sina egen karaktäristika och speciella existenser. Till exempel, bodhisattva Avalokitesvara blev känd som barmhärtighetens gudinna och hedras speciellt i Tibet. Buddhan för helande anses vara väktaren över läkare.

För den troende är en skulptur av Buddha inte bara ett konstnärligt föremål utan ett objekt som bär med sig en gnutta av den himmelska varelsen. Det är bilden av guden och närvaron av denna gud i föremålet som ger det sin helighet.

Buddhistreligionernas konst hade inte för avsikt att ge betraktaren en estetisk upplevelse. Snarare var den heliga bilden ämnad att ge själslig tröst och skydda dem som ärade och respekterade konstverket. Buddhistkonst representerar ett slags rituella föremål som hjälp i ens andliga resa till sanningen.

Utställningen på Israels Nationalmuseum öppnar ett fönster till en annan kultur med sin mystik och helighet. Förklaringar och beskrivningar för varje föremål hjälper betraktaren att förstå de heliga symbolerna och hur de relaterar till den moderna världen.

Utställningen: Den upplyste.

Samlingen av Buddhistkonst visas för närvarande på Israels Nationalmuseum, Jerusalem, fram till den 31 augusti 2006.

https://www.theepochtimes.com/news/6-7-22/44130.html