Den största ryggplattan från en stegosaur hittad i Kina
(Foto: Hourman)


Dinosauriedalen, en mystisk plats i Xinjiangprovinsen i nordvästra Kina, är full av jättelika rödbruna stenar som tros vara från den mesozoiska eran. Många dinosauriefossil har upptäckts där. Nyligen grävdes det största kända stegosaurfossilet fram ur två av stenarna i dalen.

Enligt Shanghai Morning Post upptäckte 1985 en dinosaurieexpedition, som bestod av kanadensiska och kinesiska paleontologer, fyra dinosauriefossil i dalen. Fossilerna innefattade fyra klasser av dinosaurier. Vissa av dem var köttätare och andra växtätare.

1997 upptäcktes ett 6,5 meter långt dinosauriefossil. Dess största ben var närmare 20 cm i diameter. Från och med 1999 tillbringade expeditionen fyra år med att gräva fram fossil från en klamelisaur (långhalsad sauropoddinosaur) genom att använda detonatorer och sprängämnen. Bara delar av dess nackben och skallen kunde bevaras. Paleontologerna kalkylerade med att klamelisauren var mer än 24 meter lång och 10 meter hög. Den blev då den största dinosaurien i världen och passerade seismosauren som upptäckts i USA.

Expeditionen fann fyra grävplatser i dalen. Den första platsen var den största – mer än tio meter djup och ungefär lika bred. Det tog fyra år att gräva ut platsen och den största dinosaurien i världen upptäcktes där.

”Det fanns andra betydelsefulla upptäckter på den första och andra platsen utöver den största dinosaurien”, sade ledaren för utgrävningen, Wang Haijun, ingenjör från kinesiska vetenskapsakademin.

Den 26 augusti 2006 grävdes en viktig upptäckt fram: en platta från en stegosaurus rygg och två fossiler som misstänks vara del av en dinosaurieskalle. Ryggplattans längd är 1,37 meter. Innan upptäckten gjordes var den största funna ryggplattan en 1,2 meter stor platta som grävdes fram i Sichuanprovinsen.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-5/45666.html