Den store generalen Yue Fei var sparsam och dygdig
Den store generalen Yue Fei. (Foto: Wikipedia)


Yue Fei var en trogen och dygdig man som tjänstgjorde med oreserverad lojalitet. Han var vida känd och beundrad i hela Kina även hundratals år efter sin död.

General Yue Fei föddes den 24 mars 1103 och dog den 27 januari, 1142. Han var ärlig och sparsam. Han höll sig borta från ytlig musik och kvinnor och sökte inte efter berömmelse och vinst. Hans beteende berörde djupt människors hjärtan och han vann deras beundran. Yue Fei sade en gång:

– Om regeringens tjänstemän inte älskar pengar och befäl inom militären inte är rädda för att dö, då skulle landet blir fredligt.

Yue Fei ägnade hela sitt liv åt att leva efter dessa principer.

Yue Fei var det högsta befälet under Södra Songdynastin. Trots att han fick en anständig lön, insisterade han på att leva ett sparsamt liv. Vid ett tillfälle bar hans hustru Li Wa en klänning av siden. När Yue Fei fick veta det, insisterade han på att hon skulle klä om och ta på en enkel klänning av hampa. Yue Fei använde en stor del av sin lön för att subventionera armén. En gång sålde han allt som familjen hade i lager och använde pengarna till att göra tvåtusen bågar.

Efter det att Yue Fei blivit förrådd och dödad, konfiskerades hans egendom men inga värdesaker eller smycken hittades. Det fanns bara tretusen buntar av hampa- och silketyg och femtusen peck (100 peck = 909 liter) av ris och korn. Hans enda ägodelar var sådana artiklar han använde för att subventionera det militära.

Vid den tiden sökte många högre tjänstemän och aristokrater ett liv i bekvämlighet och njutning. Wu Jie, en berömd general som kämpade mot Jin, ägnade sig åt dryck och kvinnor. Han Shizhong hade många hustrur och bihustrur.

Yue Fei första hustru hade gift om sig under kriget. Således gifte Yue Fei om sig med Li Wa, en dygdig och intelligent kvinna. Hon ägnade sig åt att ta hand om familjen och uppfostra barnen. Yue Fei och Li Wa var tillsammans tills döden skiljde dem åt. Han valde att behålla ett monogamt förhållande, trots att han kunde ha haft många hustrur och bihustrur.

När Yue Fei attackerade Xiangyang skickade general Wu Jie en budbärare till Yue Feis militärförläggning för att diskutera militära angelägenheter. Yue Fei ville hålla en bankett för honom.

Budbäraren upptäckte då att Yue Fei inte hade några konkubiner, sångare, dansare, eller kvinnor för att underhålla och göra männen sällskap. Han blev väldigt förvånad och berättade det för Wu Jie. Efter att ha hört det, tänkte Wu Jie han kunde använda detta till sin fördel.

Wu Jie lade ut en hel del pengar på att köpa en vacker kvinna, dottern till en tjänsteman i Sichuanprovinsen. Han skickade en budbärare för att eskortera kvinnan och erbjöd henne till Yue Fei. För att undvika missförstånd skickade Yue Fei kvinnan till ett tomt rum, och talade med henne genom en skärm. Efter att vänligt ha avvisat hennes erbjudande skickade henne tillbaka till Sichuan.

Under hela sin militära karriär, kämpade Yue Fei outtröttligt på slagfältet, mötte många fiender, och åstadkom stora bedrifter. Men han ville bara tjäna sitt land lojalt, och hade ingen önskan efter ära, berömmelse eller vinst. Han var ödmjuk, förståndig, och hade respekt för andra, och ville verkligen leva ett lugnt liv utan världsliga begär.

Vid flera tillfällen skrev Yue Fei till kejsaren där han uttryckte sin avsikt att gå i pension efter att ha uppnått kejsares mål. I en lyrisk dikt, kallad för Man Jiang Hong, skrev Yue Fei, ”Vid 30 års ålder, är mina gärningar ingenting annat än stoft, min resa har tagit mig över 8000 li”.

Man förstår av hans skrifter att han ansåg att ära och berömmelse vara lika obetydliga som ett dammkorn. Vanliga människor hyllade honom och sade, ”Med en hand som håller ett spjut från himlen kan han avgöra en strid och få seger, men hans brist på världslig lust och ädla karaktär driver honom att söka ensamheten”.

Under sin fars strikta ledning blev Yue Feis son Yue Yun en modig och kapabel soldat vid ung ålder. Även han hade många militära framgångar och vann många strider. I det berömda slaget vid Yingchang tog Yue Yun kommandot, gick in och ut ur fiendens läger mer än tio gånger och fick mer än hundra sår. Slutligen ledde han 800 ytterst modiga, starka soldater och besegrade Jins armé.

Yue Fei rapporterade emellertid bara sina soldaters militära prestationer och nämnde inte Yue Yuns hjältemod. Yue Fei avvisade flera erbjudanden som skulle gynna sonen vid det kejserliga hovet.

Genom historien, var general Yue Fei mycket uppskattad och respekterad av folket på grund av sin ädla karaktär och sitt uppförande. Han är en förebild för lojalitet och patriotism.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42412/