Den som känner sig utfryst söker värme


En studie som gjorts vid universitetet i Toronto visar att den som känner sig socialt utstött upplever omgivningen som kall och söker värme. Experiment visar också att den utfryste föredrar varm dryck framför kall.

De två psykologerna Chen-Bo Zhong och Geoffrey Leonardelli från University of Toronto’s Rotman School of Management ville testa idén att social isolering kan generera en fysisk känsla av köld. De indelade en grupp frivilliga i två grupper. Deltagarna i den ena gruppen fick erinra sig om en personlig upplevelse där de hade varit avvisade från ett socialt sammanhang och känt ensamhet och isolering. Den andra gruppen påmindes om en upplevelse där de hade accepterats i ett socialt sammanhang.

Efteråt fick testpersonerna skatta rummets temperatur, de som tänkt på hur det kändes att vara utfrysta tyckte att temperaturen var lägre än de som var i den gruppen som tänkt på hur det kändes att vara accepterade.

Ännu ett experiment gjordes där deltagarna fick spela ett dataspel som gick ut på att en boll kastades till dem. Vissa av deltagarna fick bollen kastad till sig flera gånger medan andra uteslöts ur spelet. Efteråt blev försöksdeltagarna bjudna på lite lättare mat och dryck. De som blivit ignorerade i spelet föredrog varm mat och dryck.

Resultatet från studien, kan enligt forskarna, öppna upp för att upptäcka nya samband mellan miljö och psykologi. Detta kan vara av betydelse vid studier av årstidsrelaterade depressioner.

Studien tycks också bekräfta att det är en god idé att börja alla viktiga möten med en kopp het kaffe för att tina upp eventuella frostiga relationer.

Källa: www.psychologicalscience.org