Den ryska stenen från yttre rymden


Det finns dussintals med förhistoriska föremål som hittats på olika platser runt om i världen och som inte kan placeras i tiden. Med tanke på artefakternas tekniska nivå strider åldersbestämningen helt mot fysikaliskt, kemiskt och geologiskt baserade bevis.

För några år sedan hittades en konstig sten i en förort till Moskva. Den har undersökts av experter från många vetenskapsgrenar. Den uppvisar sådana ovanliga egenskaper att den trotsar en fullgod klassificering. Den kan till och med motsäga vår nuvarande kunskap om det avlägset förflutna.

Forskarna fann att objektet, som verkar innefatta två skruvliknande föremål, daterades till flera årtusenden före människans tillkomst. Märkligt nog är flera av forskarna överens om att dessa objekt inte var naturligt förekommande utan i stället uppvisar egenskaper som tillverkade material har.

Den 13 augusti 2003 publicerade den ryska tidningen Life en artikel om föremålet. I artikeln sägs att stenens ålder bestämdes till flera miljoner år. Den innehöll vad vissa forskare hävdar bara kan vara resultatet av en avancerad teknik.

Rapporten beskriver föremålen som ligger inbäddade i stenen som en mutter och en bult. Som om detta inte var märkligt nog, finns ytterligare bevis för att stenen kanske inte ens är av jordiskt ursprung utan en produkt från yttre rymden.

För inte så länge sedan hittades en annan sten med liknade drag i Ryssland. I likhet med stenen som beskrivs ovan innehöll denna, som upptäcktes i Galusprovinsen, en oväntad överraskning. När objektet genomgick röntgenanalys avslöjades den chockerande bilden av åtta skruvar inne i stenen.

Samma sorts upptäckt inträffade för ett par år sedan i bergsområdet Mazong i Kina. Under en forskningsresa upptäckte stensamlaren Zhilin Wang en päronformad svart sten som också innehöll vad som var påfallande likt en metallskruv.

Geologer och samlare från hela världen blev förbryllade över Wangs fynd. Nyheten fick mer än tio geologer och globala fysiker från olika forskningsinstitutioner i hela Kina att undersöka den mystiska stenen.

Den speciella svarta stenen avslöjar en skruvgängad metallstång som onekligen ser ut av vara tillverkad av människor. Men den här metallstången verkar ha blivit naturligt inkapslad i den gamla stenen, vilket tyder på att den är miljoner år gammal. Alla forskare som granskat stenen är överens om att det här objektet är ett av de mest värdefulla arkeologiska fynden som nyligen upptäckts i Kina.

Eftersom alla dessa föremål ligger inbäddade i stenen visar det att de redan bör ha funnits där innan stenen bildades och inneslöt dem. Men det omgivande berget är i vissa fall från paleozoisk era, när varelser som dinosaurier och trilobiter bebodde vår planet.

Även om dessa fantastiska objekt visserligen är ovanliga är de inte alls sällsynta. Runtom i hela världen har många upptäcker gjorts under det sista århundradet som tyder på att rester av en avancerad kultur från en avlägsen ålder har hittats ”frysta” i sten.

Varje fynd skär i den vetenskapliga världens öron främst på grund av fyndens omöjliga existens. I de flesta fall tas dessa exempel knappast ens under övervägande. De skrivs ofta av som tekniska avvikelser eller fysiska underligheter eftersom det nuvarande antropologiska antagandet strider mot de bevis som föremålen uppvisar.

Kan de här stenarna erbjuda verkliga bevis som kan utmana den nuvarande accepterade uppfattningen om människan första ursprung? Eller är de bara ovanligt magnifika naturliga egenskaper som bevarats i förhistoriska stenar?

Om vi undersöker en annan möjlighet som vissa forskare har teorier om, härstammar dessa udda exemplar ens från jorden? Om så är fallet tyder det inte på att det fanns tekniskt avancerade varelser som bebodde långt avlägset belägna rymder för miljontals år sedan? Finns dessa varelser fortfarande där och hur kom materialet från deras planet till vår värld?

När fler av den här sortens exemplar fortsätter att hittas och ges en noggrann och rättvis prövning kanske en ny bild av vår forntida historia kommer att uppstå. En historia som kan verka outgrundlig idag med tanke på vår begränsade kunskap.

 

 

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/11273/