Den överhettade kinesiska bostadsmarknaden kyls av
En kinesisk man står framför några kontors- och lägenhetsbyggnader i Peking i april 2007, då fastighetspriserna hade skjutit i höjden. Färsk statistik visar att transaktionsvolymerna per vecka har sjunkit på Kinas bostandsmarknad. (Foto: Teh Eng Koon/ AFP)


Statistik från China Index Research Institute nyligen visar att transaktionsvolymerna per vecka på bostandsmarknaden sjunkit betydligt i 21 av 35 av Kinas största städer. I Peking har det gått ner med 45 procent, i Shanghai med 38 procent i Shenzhen med 64 procent och i Hangzhou med 72,5 procent.

Av de tio viktigaste storstäderna gick bostandsmarknaden tillbaka i nio. Guangzhou i södra Kina var den som backade minst, bara  två procent, enligt Beijing News.

Tillsammans med omsättningen har även bostadspriserna sjunkit i de flesta större städer förutom Shenzhen, där de genomsnittliga priserna vid avslutad affär ökade med 12 procent.

Bostadsmarknaden förblev dock aktiv i andra städer. Omsättningen ökade i exempelvis Haikou, Dalian och Changsha.

På grund av en serie nyligen genomförda politiska beslut som ska öka tillgången på bostäder och förhindra spekulation, har de överhettade marknaderna i de viktigaste storstadsområdena påverkats mer än de mindre städerna. Fler potentiella bostadsköpare i bostadsområdena tvekar för närvarande, säger analytiker.

Bostadspriserna i många större städer ligger fortfarande fast och vissa har till och med i viss mån stigit, något som indikerar att en ”vänta och se”-marknad uppstått.

Sedan den 14 april har en serie nya politiska beslut fattats. Den 15 april presenterade ministeriet för mark och resurser sin plan för markanvändning under 2010. Enfamiljshus och små till medelstora flerfamiljshus fick där större utrymme än tidigare. Den 19 april utfärdade ministeriet för bostäder i stadsområden ett cirkulär där man stärker kontrollen över fastighetsmarknaden. Kommersiella banker har också stramat åt lånevillkoren för de som köper en andra bostad.

Hur bostadsmarknaden kommer utvecklas framöver kommer huvudsakligen bero på direktiven och hur effektivt den nya politiken kan genomföras, menar Chen Guoqiang, chef för Peking Universitys fastighetsinstitut.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34560/