Den nya kinesiska socialförsäkringslagen kanske inte så effektiv som den verkar


Det tog tre år av byråkratiskt krångel att få igenom Kinas nya socialförsäkringslag, som antogs den 28 oktober. Ändå är kommentatorer och medborgare skeptiska till om den kommer leda till några verkliga förändringar. 

Den kända kinesiska ekonomen He Qinglian är inte optimistisk om hur pass praktisk lagen kommer bli och några vanliga kineser som Epoch Times talat med anser att den är delvis falsk, delvis irrelevant och dessutom för dyr.

Den nya socialförsäkringslagen täcker ett antal områden, som ett gradvis införande av en pensionsbudget på nationell nivå, försäkringsfonder på provinsiell nivå, en reform av regeringsdepartementens pensionssystem, uppmuntrande till individuella pensionskonton och en förlängning av pensioner genom provinserna. 

He Qinglian menar att den kinesiska regimen försöker standardisera Kinas socialförsäkringssystem genom att använda det juridiska systemet. Kina är dock inte ett land där lagar och förordningar faktiskt efterlevs. Tidigare har man haft liknande regler på olika platser i Kina, som haft med sociala skyddsnät och försäkringar att göra, men vad som skedde var ett fenomen som kallas ”tomma konton”, berättade hon.

– Det så kallade tomma kontot är när någon har ett socialförsäkringskonto som det inte finns några pengar på. Till och med i mer utvecklade städer som Shanghai har det upprepade gånger skett att regeringstjänstemäns förskingrat stora pengasummor från socialförsäkringskontona. Den totala summan av de här tomma kontona är över en biljon yuan, sade He. Hon tillade att eftersom denna statistik har ett par år på nacken är problemet idag troligen mycket värre. 

Socialförsäkringar i Kina finansieras genom att både individen, arbetsgivaren och den lokala regeringen skjuter till pengar. He Qinglian påpekade att i många områden gör inte företagen sin del, vilket lägger en extra börda på lokalregeringen. 

Enligt den kinesiska socialförsäkringslagen ska pensionsfonden justeras enligt ökningen av genomsnittslönen och inflationen, men He menar att den verkliga ökningen är mycket låg. Dels är det inflationsindex som den kinesiska regimen publicerar mycket lägre än de verkliga siffrorna (enligt ekonomer är den nu på över 10 procent, men Peking hävdar att den ligger på 3,6 procent) och dels är det officiella konsumentprisindex mycket lägre än de faktiska siffrorna.  

He ställde även den retoriska frågan om huruvida det nuvarande socialförsäkringssystemet faktiskt implementeras.
Varför ska man annars bry sig om att förbättra reglerna?
De senaste åren har det varit tjugo fall med förskingringar av socialförsäkringsfonder. Flera hundra miljarder yuan har försvunnit och aldrig återfåtts.

Hon betonade att den verkliga frågan är hur de tidigare tomma kontona ska lösas, hur man ska få tjänstemän att sluta förskingra för att använda pengarna i aktie- och fastighetsaffärer och hur man ska få myndigheterna att sluta göra hemliga avtal för att göra vinster. 

Det är dock osannolikt att det kommer inträffa, menar He. 

– Från 80-talet fram tills nu har det varje år utgått ett dokument där man förbjuder barn och släktingar till ledande partikadrer att göra affärer. Ordalydelserna är alltid liknande. Men vilka barn till ledande kadrer gör INTE affärer? Arbetslagen stipulerar också att man inte får arbeta mer än 12 timmars övertid per vecka, men i vilket område efterlevs det?

Enligt den pekingbaserade människorättsadvokaten Ni Yulan så gick hennes make i pension 2003 och han får bara 2000 yuan i månaden. Bara el-, vatten och avloppskostnader motsvarar ungefär en tredjedel av den månatliga pensionen. Hans pension täcker knappt två veckors levnadskostnader.

Ni Yulan menar att socialförsäkringslagen gått igenom för att vilseleda människor i och utanför Kina om att landet gör framsteg, medan människor som hon, som behöver socialförsäkringen, inte kan dra nytta av den. 

– Det finns en massa hemlösa människor och många tiggare. Folk är arga! Man kan inte ens garantera vår säkerhet, än mindre någon pensionsförsäkring. Folk har inte råd med mat, hur ska de ha råd att betala för försäkringar? 

Shen Pelian som bor i Shanghai får 1900 yuan per månad. Med priser som skjuter i höjden och det faktum att hon nu även måste ta hand om sina äldre släktingar, så klarar hon sig knappt. 

– Priset på grönsaker har mångdubblats, vatten, el och olja har gått upp, så jag måste spendera 400-500 yuan per månad på det rent nödvändiga. Om vi måste resa långt på tunnelbanan kostar det 10 yuan. Snabbmat kostade tidigare bara 3 eller 5 yuan, nu kostar det 10. Det är för dyrt för oss att äta ute numera.

Hon berättade även att hon och hennes familj för att spara pengar går direkt till apoteket för att köpa medicin, eftersom de bara får lite mer än 1000 yuan per år i medicinska subventioner från regeringen.

Det kostar flera hundra yuan att besöka sjukhuset för en mindre åkomma. Hur många sjukhusresor kan man få för 1000 yuan?

Shen sade att de människor hon känner som är över femtio ofta inte bryr sig om att besöka läkare när de har en mindre åkomma. Om de drabbas av något allvarligt väntar de ofta bara på att dö, tillade hon. 

De nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2012.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45710/