Den mörka sanningen om hur Kina behandlar sina missbrukare, Del 1


En ny rapport från Human Rights Watch uppmärksammar en ny oroande utveckling i hur Kina hanterar sina uppskattningsvis 5 miljoner opiummissbrukare. Trots 2008 års antidroglag som talade om moderna rehabiliteringsmetoder får drogmissbrukare vanligen ingen vård alls utan skickas i stället till vad Human Rights Watch (HRW) kallar ”obligatoriska droginternetingsläger”.

Dessa läger fungerar som de ”omskolning genom arbete”-läger som de ersatt. De som sitter fast i systemet ”misshandlas rutinmässigt”, tvingas arbeta upp till 18 timmar om dygnet utan lön och förvägras grundläggande hälsovård. Alla dessa saker är typiska för ”omskolning genom arbete”-systemet.

Den 37-sidiga rapporten, ”Where Darkness Knows No Limit” (”Där mörkret saknar gräns”), målar en bild av hopplöshet för de som fångats i ett liv av beroende, som förvägras grundläggande hälsovård, trakasseras av polisen och stöts ut av samhället. Något som många av de som uttalade sig i studien klagade över var hur polisen ofta är våldsam mot droganvändare. Ett exempel bland många gavs av en sprutnarkoman som sade att han råkat ut för ett ”bakhåll” där flera civilpoliser misshandlade honom och satte på honom handfängsel.

”Polisen sade att om jag inte gav dem 3000 yuan skulle de sätta mig på avgiftning [interneringsläger]. De tog med mig till mitt hus och sade att om jag inte skaffade fram pengarna skulle de fortsätta slå mig”. Mannen sade att polisen väntade utanför hans hus medan han skaffade fram pengarna de krävde från sina släktingar.

Även fast användare av illegala droger nu kallas ”patienter” och är i ”rehabiliteringscentra”, förser dessa platser inte med någon form av avvänjningsvård eller ens psykologisk vård. Minimistraffen har ökat från mellan 6 och 12 månader till mellan två och tre år. Dessutom har polisen utökade befogenheter att kvarhålla personer och kan kräva urinprov utan bevis på användning av illegala droger. 

”Även fast antidroglagen ofta refererar till ”drogbehandling” för droganvändare, säger flera källor till Human Rights Watch att behandling inte erbjuds. Man förlänger inte behandlingsperioden, bara perioden som de omhändertagna kan hållas inspärrade”, står det i rapporten. 

HRW:s forskning använder sig huvudsakligen av uttalanden från 33 nuvarande eller tidigare droganvändare bosatta i provinserna Yunnan och Guangxi, som själva har utsatts för konsekvenserna av antidroglagen från 2008. Rapporten hade även med uttalanden från 25 personer som arbetar för ickestatliga organisationer som övervakar droganvändares och HIV-smittades rättigheter.

Yunnan och Guangxi ligger bredvid varann i södra Kina, med Yunnan längst västerut, gränsande till Burma och Laos. Båda provinserna gränsar till Vietnam. De är inte representativa för hela Kina när det gäller geografi, etnisk sammansättning och drogproblem.

Yunnan ligger högst upp i den ”Gyllene triangeln”, en opiumrik region där Laos, Thailand och Burma möts. Rapporten nämner att provinsen har en lång historia av narkotikaanvändande.

I del två berättas mer om antidroglagen och dess konsekvenser.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28228/