Den förbjudna staden: Teorin om de fem elementen i Ming och Qing
Under dynastierna Ming och Qing använde man sig av den uråldriga teorin om de fem elementen i den förbjudna stadens färgsättning.(Foto: Guang Niu/ Getty Images)


På ytan kan fenomen i världen se så komplexa och kaotiska ut att de inte verkar vara relaterade till varandra över huvud taget. De forntida kineserna ansåg emellertid att allting faktiskt har ett inbördes förhållande och att allting är i ordning och följer bestämda lagar. 

Forntidens kineser upptäckte en lag som bestämmer de inbördes förhållandena och alla fenomens osynliga ordning i världen: teorin om de fem elementen. De fem elementen är metall, trä, vatten, eld och jord och de bildar allting på jorden.

Teorin om de fem elementen går emellertid långt bortom detta. De fem elementen kunde förklara hur himlen, jorden och människorna förhåller sig till varandra. Elementen har till exempel sina överensstämmelser i riktningar, i årstiderna (som representerar aspekter av himlen) och i människans inre organ och sinnesorgan. De har även sina motsvarigheter i känslor, färger och smakupplevelser. 

Kärnan i teorin om de fem elementen är att allting som existerar är ömsesidigt alstrande och ömsesidigt hämmande. Utifrån detta kan man förstå orsakerna bakom hur tingen är ordnade; såsom tillväxt, död och hur de fyra årstiderna uppstår. Teorin ser människan som en integrerad del av naturen. Därför är det ingen mening med att studera människan utan att studera dess naturliga omgivning och vice versa. Alla skapelser i himlen och på jorden följer en speciell ordning. De forntida kineserna ansåg att människan inte kan stå över förbundet mellan himlen, jorden och människan, och inte heller naturlagen om ömsesidigt växande och tillbakahållande.

De flesta forntida kineser hedrade himlens och jordens lagar. Därför baserade de generellt sett sin byggnadsdesign, speciellt de stora arkitekturiska komplexen såsom kejsarpalats, på teorin om de fem elementen. Den förbjudna staden, kejsarpalatset i dynastierna Ming och Qing, är alla tydliga exempel på arkitektonisk tillämpning av teorin om de fem elementen.

De fem elementen metall, trä, vatten, eld och jord har sina motsvarigheter i färger, årstider och riktningar. Träelementet motsvarar östlig riktning, våren och den gröna färgen. Det associeras med tillväxt och uppvaknande. Därför främjar det måttlig tillväxt, eller uppgång, liknande när solen går upp i öst.

Eldelementet motsvarar söder, sommaren och den röda färgen. Det förknippas med ett starkt ljus som när solen står mitt på himlen vid lunchtid, och med blomstring.

Metallelementet motsvarar västlig riktning, årstiden höst och den vita färgen. Det förknippas med svalka och avslut, som när solen går ner i väst.

Vattenelementet motsvarar norr, vinter och svart färg. Det associeras till iskyla som går nedåt, kallt väder, en frusen jord och långa nätter i norr.

Jordelementet motsvarar centerriktning, midsommar och gul färgen. Det förknippas med fruktsamhet och en måttlig mognadsgrad. De forntida kineserna använde bara färgerna grön, gul och röd till de kejserliga palatsen för att de motsvarade tillväxt, välstånd och fruktsamhet.

Grönt associeras med livskraft och tillväxt. Därför täckte gröna tegelpannor de östra palatsens tak i den förbjudna staden då Ming-dynastin först etablerades. Det var inte förrän Jiajingperioden (1522-1566 e.Kr) i Ming-dynastin som de gula tegelpannorna ersatte de gröna. De önskade visa på kejsarens hedersstatus som sträckte sig i alla riktningar med färgen gul; med dess betydelse av överlägsen status och makt.

Grönt lämpar sig även för kraftigt växande tonåringar, eftersom den färgen förknippas med träelementet och årstiden vår. Kronprinsens palats kallades därmed det ”östra palatset” och hade gröna tegelpannor på taket.

Rött associeras med välstånd och betyder ”rättvisa och rättrådighet”. Därför är den förbjudna stadens murar och palatsens pelare rödmålade, vilket förknippas med eld.

Å andra sidan hade Wenyuan Ges kejserliga bibliotek med dess många värdefulla boksamlingar svarta kakelpannor på taket och svarta murar istället för röda. Svart motsvarar vattnet och vintern, en årstid för bevaring och lagring. Dessutom motsvarar Tianyumenporten i kejsarens trädgård, belägen i centralanexets norra ände i den förbjudna staden, vattenelementet på grund av dess läge. De murarna målades svarta för att harmonisera med den naturliga riktningen och färgen. En annan anledning till de svarta murarna vid Tianyimenporten kan vara att vatten besegrar elden.

Gult motsvarar jorden och centrum. Centrum symboliserar överlägsen makt och den som har överblick över alla riktningar från centrumet. Därför reserverades den gula färgen exklusivt för kejsare. Kejsarpalatsets tak täcktes av gula tegelpannor och palatsen målades till största delen gula eller dekorerades med äkta guldbeläggning.

Översatt från: 
http://en.epochtimes.com/n2/china/forbidden-city-five-elements-ming-qing-dynasty-ancient-china-6523.html