Den ekonomiska makten flyttas österut
Kina förutspås ha en starkare ekonomi än USA år 2025, enligt en rapport från Örlings Pricewaterhouse Coopers. (Foto: AFP)


Den ekonomiska makten som länge legat i USA:s händer håller på att flyttas över till Asien. Både Kina och Indien har snabbväxande ekonomier men det finns länder som växer ännu snabbare, visar en ny rapport.

– Den ekonomiska maktbalansen håller redan på att skiftas över till Kina, Indien och andra större tillväxtländer. Vår analys visar att denna maktförflyttning ytterligare kommer att accentueras. Våra senaste kalkyler tyder på att Kina kommer att växa förbi USA år 2025 och då bli världens största ekonomi, säger Peter Clemedtson, vice ordförande för revisions och rådgivningsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som tagit fram rapporten, i ett pressmeddelande.

Tjugofem år senare, 2050, kan Kinas ekonomi vara 30 procent större än USA:s och Indiens ekonomi 90 procent av USA:s medan Brasilien går om Japan. Ryssland, Mexiko och Indonesien har förutsättningar att gå om både Tyskland och England, står det i rapporten.

Analytikerna har tittat på ytterligare 13 tillväxtländer vars ekonomier kan komma att växa betydligt snabbare än OECD-länderna. Peter Clemedtson säger:

– Mest snabbväxande av alla ser Vietnam ut att kunna bli, med en möjlig tillväxttakt på nästan 10 procent per år, vilket skulle betyda att Vietnams ekonomi skulle motsvara ungefär 70 procent av Englands år 2050.

Utvecklingsländernas snabba tillväxt kommer att medföra att vissa företag i OECD-länderna blir vinnare medan andra blir förlorare. Detaljhandeln borde bli en vinnare genom att de kan importera från lågkostnadsländer och samtidigt kan de etablera butiker i dessa länder.

I utvecklingsländerna kommer västerländska varor och tjänster att efterfrågas av medelklassen. Hänsyn måste tas till starka lokala konkurrenter om man ska etablera sig på den marknaden. Det gäller att identifiera och genomföra välanpassade affärsstrategier, tipsar rapporten.

De som i dag sysslar med masstillverkning kan hamna bland förlorarna på grund av ökad kinesisk konkurrens. Den roll som Kina har idag kommer senare att övertas av Vietnam när Kina, precis som Japan och Korea, flyttar fram sina positioner inom högteknologiska områden.

En annan förlorare blir energiintensiva företag då de får se stigande energipriser på grund av ökad efterfrågan på energi från Kina och övriga snabbväxande ekonomier. På grund av den ökade energikonsumtionen kommer en av de viktigaste frågorna för ekonomierna i de snabbväxande länderna att vara frågan om kolidioxidutsläpp.

Fotnot: Rapporten heter: The World in 2050: Beyond the BRIC:s: a broader look at emerging market growth prospect.