Demonstranterna i Turkiet ger inte upp
En kvinnlig demonstrant står på barrikaden vid Geziparken nära Taksimtorget den 14 Juni i Istanbul. Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan vädjade till demonstranterna att evakuera en Istanbul Park "i kväll", efter att ha lovat att avbryta ombyggnaderna. (Foto: Ozan Kose/AFP)


På onsdagen den 11 juni meddelade Istanbuls guvernör Huseyin Avni Mutlu att det inte kommer att bli något polisvåld mot demonstranterna i Geziparken. Polistillslagen som skedde på morgonen utanför parken i Taksim var endast för att ta bort flaggor som några extrema grupper placerat på Atatürkstatyn och Atatürks kulturcentrum (AKM) på Taksimtorget. Mutlu meddelade att ingripandena kommer att fortsätta utanför parken om extremgrupperna fortsätter att göra sådana saker.

Under våldsamheterna den 11 juni drabbades människor i parken av tår- och peppargaskapslar som fallit ner i parken. Detta visades på demonstranternas egen online tv “http://capul.tv/” som startades för att vanlig media inte visade händelserna under de första dagarna av upproret. Sedan censurerades det mesta av nyheterna efter påtryckninar från regeringen utom av två tv-kanaler. Folk har lärt sig att hämta information och nyheter på Facebook och Tvitter.

Vid tvåtiden på morgonen den 12 juni förekom flera beskjutningar med peppargas i parken, tvärtemot vad guvernör Mutlu sagt i pressmeddelandet. Samtidigt direktsände CNN International från parken och de fick bryta sändningen flera minuter då de fick svårt att andas. Även capul.tv fick bryta sändningen nästan en halvtimme. På Facebook och Twitter delades många nyheter om att det fanns väldigt många skadade som behövde hjälp.


Tusentals demonstranter fortsatte att belägra Geziparken den 13 juni. (Foto: Yasemin Erdem/Epoch Times)

Tusentals demonstranter fortsatte att belägra Geziparken den 13 juni. (Foto: Yasemin Erdem/Epoch Times)

Efter dessa händelser kritiserades guvernör Mutlu på sociala medier för uttalandet på morgonen där han sade att ”det inte kommer att bli några tillslag i Geziparken” vilket upplevdes som en lögn eftersom det fanns många gasbomber inne i parken.

Nästa dag höll Mutlu ett tal där han insisterade på att polisens tillslag endast var riktade mot de extrema grupperna utanför parken. Han sade också att polisen inte kastat några gasbomber in i parken utan att bomberna kastades in i parken av de extrema grupperna utanför. Han berättade att dessa tog gasbombskapslarna från gatorna och kastade in dem i parken för att provocera folk och övertyga dem om att de kastades av polisen. Mutlu varnade folket att de inte skulle tro på det. Han bad också de verkliga ”miljöaktivisterna” att evakuera parken och inte ge de extrema grupperna chansen att använda dem för sina egna syften. Mutlu varnade miljödemonstranterna för att polisinsatserna kan komma att fortsätta tills man har fått bort de extrema grupperna.

Efter polisingripandet hängde nästa morgon turkiska flaggor och bild på Atatürk på AKM-byggnaden i stället för de extrema gruppernas banderoller.

Trots de allvarliga polisinsatserna berättade demonstranterna att de inte kommer att ändra sin attityd och kommer att fortsätta göra motstånd.

President Abdullah Gül
sade under sitt besök: ”Första motståndsdagen agerade polisen i parken fel. Polisen har också insett det. Om man insisterar på att säga att det som hände i parken första dagen var rätt, är man inte vara trovärdig. Vi har sett beteendet hos polisen igår och dagen efter. Nu vet vi vilken demonstration som inte är våldsam. Polisen sade: ”Vi kommer inte att tillåta någon demonstration som utgör fara för regeringen”. Om inställningen hade varit sådan de första dagarna av protesterna skulle vi inte vara i den här situationen”.


Poliserna vaktar demonstranterna i Geziparken den 13 juni. (Foto: Yasemin Erdem/Epoch Times)

Poliserna vaktar demonstranterna i Geziparken den 13 juni. (Foto: Yasemin Erdem/Epoch Times)

Samtidigt satt premiärminister Erdogan i ett möte med turkiska Craft and Artificer Confederation (TSEK). På mötet berättade han att han beordrat sin inrikesminister att avsluta dessa händelser inom 24 timmar. Erdogans hårda attityd kritiserades också av demonstranterna.

Efter mötet samma dag hade Erdogan ett möte med Geziparkkommitten bestående av elva personer, däribland skådespelare, arkitekter, studenter och akademiker. Denna kommitté kritiserades skarpt av människorna, särskilt av demonstranterna i Geziparken, eftersom demonstranterna inte visste att det skulle bli ett möte och ingen hade diskuterat det med dem. De var också missnöjda med medlemmarna i kommittén eftersom de trodde att de inte företrädde dem och ingen av dem hade setts i parken för att direkt stödja händelserna.

Efter mötet, som varade nästan fem timmar, berättade AKP:s vice president och språkrör Huseyin Celik för pressen: ”Slutsatsen på mötet blev: Vi kan hålla en folkomröstning om Taksimprojektet och bygget av artelleribarackerna bland folket som bor i Istanbul”.

Artilleribarackerna kommer att vara en kopia av den historiska versionen som revs 1940. Byggnaden planerades att byggas i Geziparken och fungera som köpcenter och bostäder. Artilleribarackerna hade också en viktig roll i upproret 31 mars 1909 som orsakade störtande av sultanen under den sista perioden av Ottomanväldet.

Celik bad också de demonstrerande ”miljöaktivisterna” att evakuera parken för säkerhetens och lugnets skull. Han tillade också å sina och premiärministerns vägnar: ”Vi är öppna för att ta emot rättmätiga krav från folket så länge de inte förstör eller bränner det omgivande området.” Vilket avsåg de extrema grupperna. ”Några människor som åsamkar skada på vårt land tror att de samtidigt skadar AKP. Det är bara till glädje för våra fiender. Detta måste upphöra”.

Celik nämnde också att de inte kommer att låta någon extremgrupps flagga hänga på statyerna och inte låta motståndet pågå för länge. ”Om miljödemonstranterna lämnar parken, kommer vi att kunna identifiera de extrema grupperna”.

Högskolelektor Ipek Akpinar från Geziparkkommiténs sade: ”Vi tror att det är nödvändigt att stoppa våldet, ta reda på vilka som är ansvariga för våldet och vi vill att Geziparken förblir en park. Vi vill och hoppas Geziparken blir en referens”.

Akpinar berättar att hon blev inbjuden av premiärministerns mediarådgivare och sade: ”Vi är inte talesman för någon. Vi deltog i mötet som individer”. Hon berättade också att de hade uppmanat tjänstemännen att använda sunt förnuft.

Beträffande folkomröstning sade hon: ”Det var ingen som frågade oss om det. Vi har fått höra att vi inte har någon befogenhet angående regeringens lösningar. Vi kommer inte att meddela våra personliga åsikter ikväll. Efter imorgon kommer vi att framföra våra egna åsikter”.

Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan vädjade till demonstranterna på fredagen att lämna parken ”i kväll”, efter att ha lovat att avbryta planerna på ombyggnaden i ett försök att avsluta två veckor av demonstrationer och oroligheter som krävt ett liv och där många skadats.

Dagen efter att ha gett en ”sista varning” till tusentals trotsiga demonstranter som belägrat Geziparken, antog Erdogan en mjukare ton, och sade till demonstranterna att deras budskap hade tagits emot, rapporterade AFP.