Delade meningar i Tyskland om mottagande av guantamofångar
Demonstranter, utklädda till guantanamofångar, protesterar mot tortyr den 5 juni 2007 i Rostock Warnemünde, Tyskland. (Foto: Johannes Simon / Getty Images)


Den tyska regeringen är splittrad beträffande en plan på att ta emot tidigare guantanamofångar i landet, när USA fortsätter sina ansträngningar med att stänga det ökända fånglägret på Kuba.

Enligt Hans-Peter Uhl, inrikesministeriets talesman för de konservativa kristdemokraterna och CSU:s riksdagsgrupp, bör Tyskland inte ta emot de tidigare fångarna eftersom man inte kan garantera att fångarna inte skulle utgöra ett hot. Fångarna som har hållits fängslade som misstänkta terrorister skulle få leva som fria medborgare i Tyskland.

Premiärminister i delstaten Sachsen, Stanislaw Tillich från den kristdemokratiska unionen, stöder också denna ståndpunkt och tillade att det inte är Tysklands skyldighet att ta emot fångarna eftersom det inte var Tyskland som fängslade dem.

Medlemmarna av oppositionen menar dock att Tyskland måste ta emot fångarna som en del av landets förpliktelser mot Nato. De Grönas talesman för mänskliga rättigheter, Volker Beck, säger att oviljan mot att ta emot fångar bryter mot Natos avtal om fördelning av arbete. Vice ordförande Olaf Scholz för center-vänster falangen inom det socialdemokratiska partiet sade också att det här att ta emot guantanamofångar var en fråga om trovärdighet, eftersom Tyskland hade krävt avveckling av fängelset.

Natos allierade vill se fängelset stängt på grund av att terrormisstänkta har hållits fängslade i åratal utan att man anklagat dem för något.

I januari 2009 lovade president Barack Obama att stänga det kontroversiella fängelset inom ett år. Tidsfristen förlängdes i november 2009 på grund av informationsluckor i vissa fångarnas uppgifter och problem med att hitta mottagarländer till dem alla.

I slutet av mars i år gick Georgien med på att ta emot tre f.d. guantanamofångar och låta dem leva som fria medborgare.

Samtidigt fick man höra att före detta fången Abdul Hafiz påstods ha återvänt till slagfältet i Afghanistan mindre än ett halvår efter att han släppts. Det amerikanska utrikesdepartementet medgav att det inte fanns någon garanti för att detta inte skulle kunna ske även med andra fångar.

– Vi har gjort några ingående analyser. Det har funnits ett litet antal personer som återvänt till slagfältet. Detta ändrar inte på att stängning av Guantanamo, enligt vår mening, fortfarande är den rätta vägen, sade Philip Crowley, utrikesdepartementets biträdande sekreterare till media den 26 mars. 

– I dessa komplexa frågor förväntar sig ingen att det ska lyckas till 100 procent, sade han. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32772/