De utmanade den kinesiska regimen
I fängelset: En bild tagen inifrån polisstationen vid Himmelska fridens torg där de västerlänningar som protesterat hölls fångna den 20 november 2001. (Foto: Courtesy Adam Leining)


I november 2001 utsattes en kvinna, Crystal Chen för hjärntvätt och hon torterades i Chapous tvångsarbetsläger för kvinnor i Guangzhou, mer än 225 mil från Himmelska fridens torg. Hon hade gripits för att hon övade Falun Gong och myndigheterna försökte tvinga henne till att överge sin tro. (Läs del 1 här)

Hon hörde talas om en grupp västerlänningar som appellerat på Himmelska fridens torg då hon av vakter tvingats till att läsa propaganda från de statliga tidningarna, de skrev om ”utländska krafter” och att ”en anti-kinesisk grupp hade brutit mot lagen.”

Jag visste att jag skulle utläsa det motsatta ur tidningen, sade Chen från sitt nya hem i USA.

Hon fortsatte:

– Jag kände mig mycket uppmuntrad av att läsa det. Det gav mig styrka att uthärda den tortyr som jag fick utstå, jag förstod också att jag inte var ensam.

Li Heping befann sig i Shilipings arbetsläger i Zhejiangprovinsen under 2001 och hade inget hört om appelleringen förrän året därpå när en bekant berättade det för honom.

– Det var en polis som i hemlighet berättat för den bekanta, att västerländska Falun Gong-utövare hade gått till Himmelska fridens torg för att” förstöra Kina”. 

Han sade sig vara lättad över vetskapen att det fanns stöd från västvärlden, ”även om det innebar att vi skulle få utstå mer tryck från polisen och kommunistregimen i arbetslägren.”

Li Heping utsattes för hjärntvätt, tvångsarbete, och tvingades ta injektioner med droger i nästan två år i lägret. Han, liksom Chen bor nu också i USA

Den kanadensiska advokaten Clive Ansley arbetade i Kina under de första åren av förföljelsen av Falun Gong och bevittnade nivån av propaganda och förtal som drevs av regimen mot gruppen.

Han sade att appellering från västerlänningar år 2001 skulle ha generat och förargat kommunistpartiet ”men inte mycket har haft inverkan på regimens beteende och nivån på förföljelsen fram till nu.”

Ansley sade att han var skeptisk till att något har gjort det kommunistiska partiet humanare i sin förföljelse av Falun Gong.

– Allt jag har varit med personligen om i Kina, eller observerat, vare sig det diskuterats ett avtal eller mänskliga rättigheter, är jag helt övertygad om att det inte finns någon möjlighet till [förändring], utan att de också generas offentligt.

Lemish (från del 1) menade att utvisningen handlade om att dras ombord på planet och placeras i deras säten. I stolsfickan låg China Daily, den officiella engelska översättningen av kommunistpartiets tidning. 

– I den fanns en artikel om oss. Den sade att vi alla hade behandlats väl. Vid det läget kunde jag knappt öppna min käke för att prata, killen från Kanada på andra sidan gången, hade en bruten näsa, och killen från Australien hade en svullen hand som verkade bruten. Artikeln sade också att vi var organiserade av utländska styrkor för att ställa till bråk, sade han.

Leining menade att det är svårt för västerlänningar att förstå djupet av vad den regimen kan göra.

– Vi har ingen referensram. Vi förstår krig och sjukdomar. Men för att bli attackerad på ett sådant irrationellt, inhumant sätt är obegripligt för en person i det västerländska samhället. Förföljelsen av Falun Gong är inget annat än en massiv [enkelspårig] våldshandling.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46216/