De tre ravinernas damm nådde sin fulla kapacitet men nya problem hotar
Tre raviners damm nådde sin fulla vattenkapacitet på 175 meter i tisdags. På bilden syns bybor som står på stranden till Yangtzefloden, Kinas längsta vattenväg. (Foto: AFP/ Getty Images)


De tre ravinernas damm i Kina har nått sin fulla kapacitet när det gäller vattennivå, 175 meter, rapporterades tidigare i veckan på projektets hemsida.

Vattnet nådde den fulla kapaciteten klockan 9 lokal tid på tisdagsmorgonen och som ett resultat av detta kommer nu vattenkraftsdammen på Yangtzefloden närma sig sin maxproduktion av el, vilket innebär 84,7 miljarder kilowattimmar, rapporterar CNN.

Dammen är världens största, dyraste och sannolikt den mest kontroversiella.

Enligt geologer ökar det faktum att den fulla kapaciteten nu nåtts risken för skred och jordbävningar. Fan Xiao på Sichuans geologi- och mineralbyrå sade till South China Morning Post att vattentillflödet driver in fukt i flodbankarna och gör dem instabila, skriver UPI.

Under konstruktionen av dammen 1994 dränktes många städer och orter. Uppskattningsvis förflyttades 1,4 miljoner, vilket är det största antalet miljöflyktingar i världen hittills. Åtskilliga världsarvsstäder täcktes också av dammen, som kostade omkring 160 miljarder kronor att bygga.

Allteftersom dammen började generera el varnade kritiker för att den skulle orsaka miljöförstöring och orsaka andra problem, såsom jordskred, omkring reservoaren.

Enligt experter kan en naturkatastrof nära dammen skapa enorma problem för de som bor omkring den.

För två månader sedan upptäcktes det att stora mängder avfall från hushåll och avlopp och annan bråte som samlats i reservoaren hotade att blockera dammens vattenflöde.

2006 förklarades Yangtzefloddelfinen, ”baji” vara utrotad, och miljöforskare har kopplat detta till att dammen sänkt vattennivån nedströms med omkring två meter. Detta försämrade djurets livsvillkor, enligt VOA News.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44932/