De gamla grekerna – mästare på ingenjörskonst utan matematik
Besmanvågen, som bygger på hävstångsprincipen, användes i det antika Grekland, trots att dess funktion inte kunde förklaras matematiskt på den tiden. (Foto: Henrik Bengtsson)


Hantverkare i det antika Grekland kunde bygga sofistikerade maskiner utan att behöva förstå varför de fungerade, enligt ny forskning.

Professor Mark Schiefsky på Harvard University i USA har analyserat tekniska böcker och uppsatser som är upp till 2500 år gamla. Analyserna visar att hantverkare med begränsad kunskap inom matematiska teorier kunde konstruera noggrant kalibrerade apparater.

– Hantverkare hade sin egen typ av kunskap som inte behövde vara teoretiskt baserad, sade professor Schiefsky i en pressrelease från Harvard.

Till exempel användes ett besman – en äldre sorts handhållen hävstångsvåg – så tidigt som fyra till fem århundraden före Kristus, innan Arkimedes och andra tänkare förevisade matematiken under tredje århundradet före Kristus.

– Folk antar att Arkimedes var den förste som använde besmanet eftersom de antar att man inte kan skapa ett sådant utan att känna till hävstångsprincipen. Faktum är att man kan det – och folk gjorde det, fortsatte professor Schiefsky.

Han tror att hantverkarna lärde sig att förbättra apparaterna genom att tillverka dem och använda dem, och genom att lära sig av misstagen.

Från litteraturen och från arkeologiska utgrävningar har historiker upptäckt att medan den matematiska kunskapen utvecklades så utövade den större inflytande på ingenjörskonsten, som blev mer systematiserad. Katapulten, som utvecklades tredje århundradet före Kristus, är ett exempel.

– Vi kan faktiskt spåra när man i gamla tider började använda matematiska metoder för att konstruera katapulten, sade Schiefsky.

– Maskinen byggdes och kalibrerades på ett exakt vis.

Alexandrinska kungar utvecklade ett aktivt forskningsprogram för att förfina katapulten med användning av matematiska teorier av lärda som Arkimedes. Som resultat skapades mycket kraftfulla maskiner som kunde slunga stenar som vägde över 20 kg.

Katapulten spelade en viktig roll i historien och inom politiken i gamla tider. Professor Schiefsky förklarade varför:

– Man kunde plötsligt attackera en stad som tidigare varit omöjlig att tränga in i.

– Det är viktigt att utforska vad hantverkarna visste och inte visste, så att vi bättre kan förstå hur deras arbete passar in i mönstret för den vetenskapliga utvecklingen, sammanfattade han.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-10-11/60666.html