De flesta kinesiska domar bygger på framtvingade bekännelser
En konstnärs bild av en "tigerbänk", en tortyrmetod som används i Kina där individens ben är hårt bundna till en bänk, där tegelstenar successivt läggs under offrets fötter och tvingar benen bakåt. (Foto: Baodiucao)


”Bekännelser” som har tvingats fram genom tortyr och misshandel ligger bakom majoriteten av Kinas fällande domar. Advokater som lyfter frågan blir ofta hotade, trakasserade eller själva utsatta för tortyr, skriver Amnesty i rapporten Inget slut i sikte, tortyr och påtvingande bekännelser i Kina.

I ett system där till och med advokater kan bli torterade av polisen, vad kan då vanliga åtalade hoppas på, frågar Amnesty Internationals Kinautredare Patrick Poon retoriskt i ett pressmeddelande.

— Att uttala vackra ord om ett rättsväsende som inte är oberoende, där polisen är allsmäktig och där det inte finns resurser att ta till när åtalades rättigheter kränks, kommer inte minska tortyren och misshandeln i Kina. Om regeringen verkligen vill förbättra människorättssituationen måste den börja ställa de brottsbekämpande myndigheterna till svars när de har begått övergrepp.

I rapporten säger Amnesty att den kinesiska regeringen har hyllats för framsteg inom mänskliga rättigheter men i verkligheten har inte mycket förändrats i fråga om att tortera brottsmisstänkta för att tvinga fram erkännanden, vilket ökar risken för justitiemord och felaktiga domar.

Försvarsadvokater utsätts

Försvarsadvokater som utreder misstankar om tortyr, samt ämnen som korruption, religionsfrihet och yttrandefrihet motarbetas systematiskt av polis, åklagare och domstolar.

— Regeringen tycks vara mer bekymrad över den potentiella genansen felaktiga domar kan ge än över att stävja förekomsten av tortyr i samband med frihetsberövade. Att skaffa fram ett erkännande är fortfarande den lättaste vägen för polisen att säkra en fällande dom. Till dess att advokater kan utföra sitt yrke utan att riskera repressalier kommer tortyren att fortsätta frodas i Kina, säger Patrick Poon.

För att kunna sammanställa rapporten har Amnesty International talat med 37 advokater runt om i Kina, bland annat i Peking, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing och Shandongprovinsen, Heilongjiang, samt flera experter på kinesisk juridik. Intervjuerna med advokaterna skedde mellan juni och september 2015.

De intervjuade advokaterna talade bland annat om på vilket sätt deras klienter utsattes för tortyr eller annan misshandel i häkte före rättegång.

De former av tortyr och misshandel som beskrivs är: misshandel av poliser eller av andra fångar på order av polisen; långa perioder med handbojor och fotbojor, fastbunden vid tortyrverktyg som till exempel tigerbänk (där tegelstenar gradvis läggs under fötterna så benen böjs bakåt), järnstol; långa perioder med sömnbrist; otillräckligt med mat och vatten; att tvingas recitera reglerna i fånglägret; och att inte få adekvat läkarvård.

FAKTA: Framtvingade bekännelser
Amnesty uppmanar de kinesiska myndigheterna:

  • garantera att advokater kan utföra sitt arbete utan att bli utsatta för trakasserier, hot och godtyckliga inskränkningar eller rädsla för frihetsberövande, tortyr, misshandel eller åtal.
  • garantera att inga uttalanden som har framkommit under tortyr eller misshandel används som bevis under rättegångar.
  • se till att kinesisk lagstiftning och praxis ligger i linje med det absoluta förbudet mot tortyr och annan misshandel, i enlighet med internationell rätt.

Kampanj mot människorättsadvokater

I juli 2015 inledde kinesiska myndigheter ett omfattande tillslag mot människorättsadvokater och aktivister över hela landet. Kampanjen inleddes dagen innan människorättsadvokaten Wang Yu  försvann efter att ha skickat ett textmeddelande till vänner om att hennes internet och elektricitet hade skurits av och att människor försökte bryta sig in i hennes hem.

Samma eftermiddag, förhördes eller fängslades hundratals advokater och aktivister över hela landet av statliga säkerhetsstyrkor och många kontor och hem plundrades. Bland de drabbade var framträdande människorättsadvokater som Zhou Shifeng, Wang Yu, Sui Muqing, Li Heping och Wang Quanzhang.

Den 6 november 2015 hade minst 300 advokater, advokatfirmor, människorättsaktivister och familjemedlemmar blivit förhörda, förbjudna att lämna landet, hållna i husarrest, fängslade, gripna eller så hade de försvunnit, enligt China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG)

”Vi måste omedelbart sätta stopp för den brutalitet som kväver vår nations samvete och moral”

En väska full med falska dollarsedlar