David Matas fick pris för mänskliga rättigheter
Kanadas advokatsamfund belönade David Matas för hans arbete med mänskliga rättigheter. (Foto: AFP/Yoshiku Tsuno))


David Matas, kanadensisk advokat inom människorättsområdet, tilldelades den 13 augusti Walter S. Tarnopolsky-priset. Genom den Internationella juristkommissionen (ICJ) gavs det årliga priset till Matas som ett erkännande av hans utomordentliga arbete för mänskliga rättigheter.

– David har både nationellt och internationellt en lång och imponerande meritlista som förespråkare av mänskliga rättigheter, sade ordförande för den kanadensiska avdelningen av ICJ Paul D.K. Fraser.

– Han har arbetat outtröttligt för att ”marknadsföra” Kanadas vision av mänskliga rättigheter utomlands och försvarat dessa rättigheter hemma i Kanada.

Matas har i tre decennier haft en privat praktik där allt hans arbete, med hans egna ord, har ”kretsat kring mänskliga rättigheter.” Under denna tid har han i Kanada också haft positioner som ordförande för en internationell skydds- och hjälpfond för Sydafrika, chef för Canada-South Africa Cooperation, ordförande för International Centre for Human Rights and Democratic Development och ordförande för Manitoba Association of Rights & Liberties.

Han ingick i Kanadas delegation i FN:s generalförsamling och FN:s konferens om den Internationella brottsdomstolen 1998 och har varit aktivt engagerad i Amnesty International, B’nai Brith Kanada, Kanadas advokatsamfund, Kanadas Jewish Congress och Kanadas flyktingråd.

Denna lista av föreningar och befattningar återspeglar vad Matas anser har varit viktiga frågor för mänskliga rättigheter under de senaste decennierna: apartheid, krigsbrott, flyktingar, tortyr och kommunismens brott, för att nämna några.

Matas förklarar dock sin hängivenhet till frågor om mänskliga rättigheter med enkla ord.

– Jag tycker att jag kan göra en insats, säger han.

Några av sina mest framstående juridiska insatser som Matas har tagit hand om är fallet med Irans regering angående tortyr och uppvigling till folkmord. Han har också lämnat in en stämning mot Kinas tidigare president för att denne sanktionerat tortyr av en kanadensisk medborgare.

Men ingen av Matas ansträngningar har fått så mycket uppmärksamhet som den rapport han förra året tillsammans med den tidigare departementschefen David Kilgour gav ut. I rapporten som publicerades i juli 2006 redovisas undersökningsresultat som bekräftar anklagelserna om att Kinas regim avlägsnar och säljer organ från tusentals Falun Gong-samvetsfångar och dödar dem under processen.

Efter att upptäckterna avslöjades har Matas lagt mycket av sin tid på att resa över hela världen med syfte att utöva påtryckningar så att Kina stoppar organskördandet. I denna process har han etablerat sig själv som en förkämpe för Falun Gong, som under åtta år med mycket grymma metoder förföljts i Kina.

Processen att säkerställa mänskliga rättigheter för världens människor, som berövats sina medborgerliga rättigheter är dock en kamp i uppförsbacke. Det internationella systemet förblir i stort anarkistiskt och de internationella lagarna för mänskliga rättigheter är ofta tandlösa när det gäller att kämpa mot orättvisor. Den största utmaningen är dock, säger Matas, likgiltigheten.

– Det finns ett mycket stort problem att få människor att engagera sig. Till exempel är Kanada långt ifrån många av dessa frågor, varför det är tufft att få allmänhetens uppmärksamhet.

Översatt från