Danmark oenigt om ny svensk-dansk förbindelse
En segelbåt närmar sig Öresundsbron. (Foto: Sven Nackstrand/ AFP)


Danskarna är oeniga kring det svenska förslaget om en tunnel under Öresund, rapporterar News Øresund.

Alliansen presenterade på onsdagen förslaget om en tunnel mellan Danmark och Sverige, möjligen mellan Helsingör och Helsingborg.

Det verkar dock som att danska politiker vill vänta med att bygga en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg.

Frågan är mycket känslig i Danmark, skriver News Øresund. 

Borgliga oppositionspartiet Venstres trafiordförande Kristian Pihl Lorentzon säger att deras parti inte kommer att kunna stötta bygget förrän år 2030.

"Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt som innebär att motorvägsnätet och järnvägen måste byggas ut i tätbefolkade Nordsjälland. Jag utgår ifrån att svenskarna inte vill betala den delen och vi har en rad andra projekt som är viktigare för danska medborgare och företag," sade han enligt News Øresund.

Enligt nyhetsförmedlaren så finns det ett organiserat motstånd mot "Ring 5-lösningen" för väg och järnväg till Köpenhamn, som hade behövts för att klara en ökad trafikbelastning från Helsingör.

Trafikforskaren Otto Anker Nielsen tror dock inte att den nya förbindelsen skulle medföra några problem. Han vill inte att frågan ska stanna vid finansiering, det skulle bromsa upp processen, sade han till Jyllandsposten. Han tror att projektet kommer att tjäna in sig själv.

"Liksom på Stora Bält och till viss grad Öresundsbron så kan vägförbindelsen vara med och betala för järnvägen, och detsamma vill nu göra sig gällande med en HH-förbindelse," sade han till tidningen.