Dålig Stockholmsluft anmäls


De höga halterna av förorenad luft på Hornsgatan i Stockholm anmäls nu av Svenska naturskyddsföreningen och de kommer driva det ända till EG-domstolen om det behövs.

Luften på Hornsgatan i Stockholm är den sjätte värsta i Europa, efter några storstäder i Polen, Italien och Grekland. Trots att EU fastslog regler för halter av luftföroreningar vid årsskiftet 2005/2006, så har det fortfarande inte vidtagits några åtgärder av berörda städer i Sverige där normerna överskrids, påpekar Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

I går skickade Naturskyddsföreningen en anmälan till Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnd om överträdelser av miljökvalitetsnormerna. Föreningen företräder sju medlemmar som bor längs Hornsgatan.

– Idag tar vi första steget men vi är beredda att ta saken hela vägen till EG-domstolen. Vi och våra medlemmar på Hornsgatan är trötta på undfallenheten. Särskilt barn, gamla och redan sjuka far illa av de höga partikelhalterna och ju längre tid som Stockholms stad drar ut på det här, desto fler kommer att drabbas, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.