Dalai Lama och Peking oense om hans reinkarnation
Den tibetanske andlige ledaren Dalai Lama håller en blomma när han besöker Seliginstadt, Tyskland den 22 augusti. (Foto: Arne Dedert/AFP/Getty Images)


Dalai Lama har eftertryckligt deklarerat att han ensam, och inte det kinesiska kommunistpartiet, kommer att avgöra vem som kommer att vara reinkarnationen av ”Den levande Buddha” som dyrkas av tibetanerna.

Han hävdar att kommunistpartiet inte har någon makt över andliga frågor, och kallar sådan inblandning för ”skandalös och skamlig”.

I det tal han höll den 24 september, vid en sammankomst mellan Tibets högsta munkar, sade han också att han kommer att ”vänta tills han blir 90 år” innan han bestämmer sig för om han ska reinkarnera eller ej. Dalai Lama är nu 76 år gammal.

En kinesisk talesperson från utrikesministeriet sade emellertid den 26 september, att varje beslut som togs av Dalai Lama på egen hand beträffande den här tibetanska traditionen, skulle bryta mot kinesisk lag.

Talespersonen Hong Lei klargjorde den kinesiska regimens ståndpunkt, och sade att det bara är Peking som har auktoritet att skänka titeln ”Dalai Lama”, annars skulle den vara ogiltig enligt kinesisk lag.

Vill ha klara riktlinjer

Dalai Lama och fyra andra ledare inom den tibetanska buddhismen höll ett religiöst konvent i Dharamsala i Indien för att dryfta frågan om återfödelsen.

”Dalai Lamor har fungerat som både politiska och andliga ledare för Tibet i 369 år sedan 1642. Jag har nu frivilligt avslutat det, stolt och nöjd med att vi kan följa den sortens demokratiska styre som blomstrar på andra håll i världen,” sade Dalai Lama och fortsatte:

”Faktum är att så långt tillbaka som 1969 gjorde jag klart att de det berör skulle få bestämma om Dalai Lamas reinkarnationer skulle fortsätta även i framtiden. Men när det saknas klara riktlinjer, om den berörda allmänheten uttrycker en stark önskan om att Dalai Lamor ska fortsätta, så finns det en uppenbar risk för att politiska intressen missbrukar reinkarnationssystemet i syfte att uppfylla sin egen politiska agenda”.

”Därför är viktigt för mig, medan jag är fysiskt och mentalt frisk, att vi utarbetar klara riktlinjer för att känna igen nästa Dalai Lama så att det inte finns utrymme för tvivel eller bedrägeri.”

”Idag har de auktoritära härskarna i Folkrepubliken Kina, vilka som kommunister gör, förkastar religionen men ändå engagerar sig i religiösa frågor, infört en så kallad omskolningskampanj och tillkännagett det så kallade ”Order nummer fem”, som berör kontroll och erkännande av reinkarnationer, och som trädde i kraft den 1 september 2007. Detta är både skandalöst och skamligt.”

Tjänstemän från den tibetanska exilregeringen har påtalat meningsskiljaktigheterna.

En gammal tradition

En företrädare för den tibetanska regeringen i exil, Dawa Tsering, berättade för New Tang Dynasty Televisionen att ”systemet om reinkarnation existerar eftersom det är förenligt med buddhistiska principer, inte för att det följer önskan från den härskande klassen.”

Den tibetanska exilregeringens sändebud, Kelsang Gyaltsen, anser att metoderna för att söka efter reinkarnationen av Dalai Lama följer läran och sedvänjor inom den tibetanska buddhismen och bildar redan ett komplett system. Han betraktar kommunistpartiets försök att bestämma nästa Dalai Lama som att man försöker förvandla heliga religiösa frågor till politik.

– För det första vanhelgar ett beslut grundat på politisk makt läran om den tibetanska buddhismen och traditioner, för det andra kommer ett sådant beslut inte att accepteras av troende. Detta kommer bara att komplicera frågan och kommer inte att gynna någon.

En fråga om kontroll

Gyaltsen hävdade också att kommunistpartiet försöker bestämma över Dalai Lama för att kunna kontrollera templet och regionen. Däremot tror han att uttalandet från nuvarande Dalai Lama kommer att omintetgöra kommunistpartiets planer.

– Under mötet mellan ledarna av den tibetanska buddhismen sade Dalai Lama att han kommer att lämna tydliga instruktioner för att hitta hans reinkarnation. Den reinkarnerade Dalai Lama som upptäcks på detta sätt kommer att accepteras av alla troende inom den tibetanska buddhismen.

Dawa Tsering betraktar också kommunistpartiets försök att kontrollera reinkarnation som ”helt politiskt”, men frågan om Dalai Lamas återfödelse är i stället ”en helig och allvarlig fråga”.

En expert på kinesiska politiska angelägenheter, Hu Ping, tror att reinkarnation är en intern fråga inom den tibetanska buddhismen, som inte har något att göra med ett ateistiskt politiskt parti som kommunistpartiet.

1995, efter att Panchen Lama avlidit, godkände kommunistpartiet inte pojken som valts av Dalai Lama och utsåg en annan person. Den unge mannen som erkänts av Dalai Lama som den 11:e Panchen Lama har inte setts sedan 1995.