Dalai Lama menar att det finns flera vägar att utse efterträdare
Tibets andlige ledare Dalai Lama och Shintomunken Toshiya Wada vid Isuzu-flodens vatten vid Isa-helgedomen, den 18 november. (AFP PHOTO/Yoshikazu)


Tibets 72-årige högste ledare Dalai Lama, som på grund av Kinas invasion av Tibet lever i exil, gjorde nyligen en resa i Japan. Tidigare i november besökte han där den heliga platsen Isa, där han på en presskonferens meddelade att hans efterträdare, den 15:e Dalai Laman, kanske inte kommer att tillsättas enligt Tibets traditionella sed. Laman uttryckte även att han skulle vilja se Tibet självständigt och demokratiskt men inte oberoende och separerat från Kina.

Beträffande sin efterträdare lade han fram flera nya möjliga urvalsmetoder. Han menar att utöver Tibets traditionella metod kan hans efterträdare utses av framstående munkar, eller nomineras direkt av honom själv.

– Ifall jag dör i Indien måste den 15:e Dalai Laman fullborda mitt historiska uppdrag, och kan väljas i Indien eller utomlands, men inte i Tibet (Kina), säger han.

Enligt japansk media utformade den kinesiska regimen nya bestämmelser kring valet av Dalai Lamas efterträdare den sista september, vilka innebär att Dalai Lamans efterträdare måste godkännas av den kinesiska regimen. Den 14:e Dalai Lamans ställningstagande i frågan syftar till att bibehålla den tibetanska buddhismens makt.

Det var på villkor att Dalai Laman inte skulle ägna sig åt några politiska aktiviteter som den japanska regeringen lät honom komma in i landet. Dalai Lama tilldelades en guldmedalj i USA:s kongress den sista oktober. Det kinesiska utrikesministeriet förklarade nyligen att de beklagade att den japanska regeringen givit Dalai Lama ett besöksvisum.

Översatt från version