Dalai Lama ger upp den politiska makten
En tibetansk kvinna deltar i en demonstration i New York den 10 mars, för att markera 52-årsdagen av det tibetanska upproret. Samma dag meddelade Dalai Lama att han avsäger sig alla politiska uppdrag till förmån för en vald tibetansk exilregering. (Foto: Amal Chen / Epoch Times)


Mängder av exiltibetaner har sedan i torsdags samlats i städer över hela världen, för att protestera mot fortsatt förtryck som de upplever från det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Torsdagen var årsdagen av det tibetanska upproret 1959. När ett upprop om ett fritt Tibet skallade över hela världen, meddelade Tibets ledare, den 75-årige Dalai Lama att han abdikerar från sin politiska roll.

– Detta tillkännagivande är en slags formalitet, sade Tenzin Dorjee från Students for a Free Tibet, en internationell organisation med säte i New York.

– Dalai Lama har arbetat med denna process under en lång tid, [processen med] att delegera den politiska makten till det tibetanska folket, förklarade Dorjee där han stod bland hundratals tibetaner som samlats nära FN-högkvarteret i New York.

Tibets premiärminister brukar utses av Dalai Lama. 2001 intog den första valda premiärministern sitt ämbete i exilregeringens hem, Dharamsala, Indien.


Tibetanska kvinnor ber för tibetanska martyrer som offrat sina liv för sitt land 12 mars, i New Delhi, Indien. (Foto: Raveendran/AFP)

Tibetanska kvinnor ber för tibetanska martyrer som offrat sina liv för sitt land 12 mars, i New Delhi, Indien. (Foto: Raveendran/AFP)

Dalai Lama var kvar som statschef, men konstaterade i sitt tillkännagivande förra veckan att: ”Jag har upprepade gånger betonat att tibetanerna behöver en ledare som kan väljas fritt av det tibetanska folket, och till vilken jag kan överlåta makten.”

”Min önskan att delegera befogenheter har ingenting att göra med en önskan att undandra mig ansvaret. Det görs för att gynna tibetanerna i det långa loppet. Det är inte för att jag känner mig modfälld”.

Det var inte heller många av tibetanerna i New York som var modfällda av deras ledares abdikation.

– Det tibetanska folket behöver inte oroa sig, eftersom Dalai Lama kommer att fortsätta vara en symbol för styrka, säger Dorjee.

– Hans hjärta och sinne går till folket i Tibet, sade Tsering Sangp Gaga, ordförande för den tibetanska gemenskapen i New York och New Jersey. Tsering Gaga är övertygad om att oavsett vad Dalai Lama beslutar, kommer det att vara det som är bäst för Tibet.

Gaga är registrerad i vallängden inför valet av den tibetanska exilregeringen som äger rum den 14 mars. Han säger att 2 300 av de cirka 10 000 tibetanerna i New York också är registrerade.

Enligt Students for a Free Tibet, lever just nu cirka 150 000 tibetaner i exil. De flesta finns i Indien och Nepal, men många bor även i USA, Kanada och Europa.

Gagas budskap till hans landsmän inne i Tibet och i exil är, ”oavsett vad, måste vår kamp fortsätta och sanningen kommer att segra”.


Anhängare av Tibets andlige ledare Dalai Lama håller i en tibetansk flagga under ett protestmöte i Taipei, Taiwan den 12 mars.(Foto: Patrick Lin/AFP)

Anhängare av Tibets andlige ledare Dalai Lama håller i en tibetansk flagga under ett protestmöte i Taipei, Taiwan den 12 mars.(Foto: Patrick Lin/AFP)

Dalai Lama säger att sanningen är svår att hitta i Kina.

– Om medborgarna är fullt informerade, har de förmågan att skilja rätt från fel. Censur och inskränkningar av information kränker den grundläggande mänskliga anständigheten, sade Dalai Lama i sitt uttalande på torsdagen.

Han uppmanade den kinesiska regimen att frige samvetsfångar: de många journalisterna, intellektuella och offentliga personer som har trätt fram i ett alltmer ökande antal för att uppmana till reformer och öppenhet. Han påpekade att själva karaktären hos den kommunistiska regimen är höljd i dimma och mörker för dem som lyder under dess styre.

– Kinas ledare anser
att den kommunistiska ideologin och dess politik är korrekt. Om så är fallet bör dessa principer bli offentliga, förtroendefullt läggas fram och vara öppna för granskning, förklarade Dalai Lama.

Han målade upp en bild av Tibet, ockuperad av ett myller av trupper, ett folk som lever i ständig rädsla och oro, med en gammal kultur och ett språk som kvävts av en förtryckande regim. Han uppmuntrar oberoende organisationer att undersöka förhållandena i hans hemland.

Han noterade att Tibets rika kultur har fortsatt att frodas i diasporan, förskingringen, och att en ny generation av tibetaner som lever i exil bär fram folkets kraft.

Dorjee arbetar med många av medlemmarna i denna nya generation i Studenter for a Free Tibet. Han blev uppmuntrad av Dalai Lamas ord.

Dorjee beskriver ett världsomspännande nätverk av tibetanska ungdomar som motiverar varandra att hålla igång, även de som är inne i Tibet. Trots åtgärder som vidtagits av KKP för att kontrollera information, har ungdomarna i internetåldern sina sätt att trotsa censuren. Ungdomarna som fortfarande finns i hemlandet är en aktiv del av organisationen.

Dalai Lama uttryckte sin beundran för de unga som aldrig har levt i ett fritt Tibet.

– De exemplifierar styrkan hos den tibetanska motståndskraften.