Dagens barn har sämre kondis än sina föräldrar
Goda träningsvanor i unga år lägger grunden till en bra hälsa i vuxenålder. (Foto: AFP/Gerard Julien)


Barnen är i sämre fysisk form idag när det gäller den kardiovaskulära uthålligheten. Det tar längre tid  för dagens barn att springa samma sträcka än det tog för deras föräldrar för tre decenniers sedan. Det visar en granskning av 50 studier som har gjorts av The American Heart Association.

Forskarna granskade 50 studier som gjorts på 25 miljoner barns kardiovaskulära uthållighet mellan 1964 och 2010. Barnen som kom från 28 olika länder var i  åldern 9 till 17. Testerna gick ut på att barnen fick springa en viss sträcka, en halv till två engelska mil. (En engelsk mil är drygt 1.6 km).

Den kardiovaskulära uthålligheten är ett begrepp som beskriver hjärt-och kärlsystemets förmåga att förse kroppen med tillräckligt med syre och energi under ansträngning, så som vid löpning.

Det visade sig att barnens kardiovaskulära kapacitet har sjunkit med fem procent för varje decennium. Det innebär att för dagens barn tar det ungefär en och en halv minut längre tid att springa en sträcka på 1.6 km än för 30 år sedan.

Enligt forskarna bakom studien kan det finnas ett samband mellan nedsatt kondition i barnaår och ökad risk för framtida hjärtsjukdomar. 

”Unga människor kan vara vältränade på olika sätt. De kan vara starka som en tyngdlyftare eller viga som en gymnast eller skickliga som en tennisspelare. Men inte alla sorters träning och kondition hör ihop med god hälsa.  Den viktigaste hälsoaspekten för god hälsa är syreupptagningsförmågan, vilket är förmågan till intensiv träning under en lång tid, som att springa flera varv runt en löparbana.” skriver en av forskarna bakom studien, Grant Tomkins, fil dr vid University of South Australia`s school of Health Sciences, i en artikel på föreningens hemsida.

Enligt forskarna beror de försämrade resultaten på på sociala, beteendemässiga, psykosociala och fysiologiska faktorer.

”Vi behöver inspirera barn och ungdomar att till att få träningsvanor som kommer att hålla dem friska nu och i framtiden”, skriver Tomkins.