D-vitaminbrist har samband med fetma


Överviktiga har ofta allvarlig D-vitaminbrist och rubbad kalkomsättning i kroppen visar en ny studie från Uppsala universitet. Enligt forskarna kan D-vitaminbristen även kvarstå efter en operation för övervikt, vilket inte uppmärksammas inom vården.

Sambandet mellan fetma, förändrad kalkomsättning och D-vitaminbrist har uppmärksammats i tidigare studier, men i den nya Uppsala-studien framkommer dess betydelse för första gången mycket tydligt. 

I studien ingick totalt 108 överviktiga personer (76 kvinnor, 32 män) och resultaten visar på att drygt 70 procent hade en tydlig D-vitaminbrist, vilket bland annat kan leda till benskörhet. 

Därför är det viktigt att överviktiga får vitamintillskott anser Per Hellman, professor i kirurgi vid Uppsala universitet och som tillsammans med läkaren och doktoranden Hella Hultin genomfört studien. 

– Problemet med D-vitaminbrist kvarstår och kan även förvärras också efter operation för övervikt (så kallad gastric- by-pass), något som få känner till. Därför behöver man fortsätta med detta tillskott även efteråt, säger Per Hellman i ett pressmeddelande.

I studien undersöktes inte bara vitaminbristen, utan hela kalkregleringen i kroppen. 

Resultaten stödjer de tidigare antagandena att kalkomsättningen är rubbad hos överviktiga och att detta i sin tur även stör bisköldkörtelfunktionen på ett sätt som inte tidigare har varit känt. 

Man vet inte hur D-vitaminbristen uppstår men det kan enligt forskarna bero på övervikten; att det är övervikten som ger upphov till bristen på D-vitamin. En annan hypotes är att D-vitaminet som är fettlösligt, kan lagras upp i fettvävnaden och då kan inte kroppen tillgodogöra sig det. Bristen kan möjligen äevn uppstå av för lite solljus, eftersom överviktiga tenderar att vara ute mindre än andra. 

Det är viktigt att ha en bra uppföljning efter operation på överviktspatienterna, inte minst med tanke på risken för benskörhet. 

– Patienter vid Akademiska sjukhusets överviktsenhet får nu ett rejält tillskott av D-vitamin. Men det är viktigt att få upp ögonen för problemet även inom primärvården. Idag skickas många patienter bara iväg efter operation utan uppföljning, säger Per Hellman.

Studien som har publicerats i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, är den första i en rad som kommer att publiceras i olika tidskrifter framöver.