D-vitamin stärker barnens muskler
Mammor som får i sig mycket vitamin D under graviditeten hjälper barnet att få starkare muskler under uppväxten, visar en ny brittisk studie. (Foto: Frederik J. Brown / AFP)


Mammor som får i sig mycket D- vitamin under graviditeten hjälper sitt barn att få starkare muskler under uppväxten, visar en ny brittisk studie.

D-vitaminets roll under graviditeten är sedan tidigare känt för att ha betydelse för utvecklingen av barnets skelett.

D-vitamin har också visat sig ha betydelse för den postnatala muskelfunktionen hos barnen men lite är känt om hur variationer i den gravida kvinnans D-vitaminhalter påverkar barnets utveckling, menar forskare vid University of Southampton som undersökt sambandet mellan D-vitaminnivåerna i blodet hos mamman och barnets muskelstyrka.

I studien mättes D-vitaminnivån hos 678 kvinnor i graviditetsvecka 34 och deras barns gripförmåga och muskelmassa undersöktes när barnen var fyra år gamla.

Resultatet visade att ju högre mammans nivåer av D-vitamin var desto starkare var barnets gripförmåga.

Vitamin D får vi naturligt genom att vistas i solen men också via kosten. Vitamin D finns framförallt i fet fisk.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Endocrine Research.