Cancerfallen ökar enligt ny kinesisk rapport
En karta över cancerfall i Kina. Cancertalen är höga i hela landet på grund av att regimens tillväxtmodell har orsakat omfattande miljöföroreningar. (Foto: Weibo.com)


Varje minut diagnostiseras sex personer i Kina med cancer, enligt det nationella centrala cancerregistrets årsrapport från 2012.

Cancer och dödsfall på grund av cancer bland yngre patienter har också ökat de senaste 20 åren; miljöföroreningar är huvudorsaken bakom ökningen.

Peking har varit täckt av av tät smog sedan i slutet av förra veckan, och invånarna har varnats av övervakande myndigheter för att gå ut.

Jinhua Times skriver att detta är första gången som den årliga cancerrapporten har publicerats offentligt. Siffrorna är baserade på data som samlats in från 72 bevakningsplatser i 24 provinser, och de omfattar 85 miljoner människor. 8 550 nya fall upptäcks varje dag.

Lungcancer är den vanligaste formen av elakartade tumörer bland den kinesiska befolkningen. Andra vanliga förekommande former är mag-, ändtarms-, lever- och matstrupscancer. Enligt statistik från Pekings hälsobyrå var lungcancerfallen bland män i Peking som högst 2010. Bland kvinnor i Peking var lungcancer lite mindre vanligt än bröstcancer.

Lungcancer har ökat med 56 procent i Peking mellan 2001 och 2010, och är den vanligaste formen bland nya cancerfall.

Ökningen av lungcancer beror på en åldrande befolkning, industrialisering i städer och på landsbygden, miljöföroreningar och dåliga levnadsvanor, enligt Zhi Xiuyi, chef för thoraxkirurgiavdelningen vid Xuanwu-sjukhuset i Peking, som intervjuats i kinesiska medier.

Rökning är ytterligare en orsak till lungcancer.

– Cigaretter innehåller 69 olika skadliga substanser som är kopplade till lungcancer, sade Zhi.

Statistik som går tillbaka 20 år visar att bröst-, lung-, ändtarms- och sköldkörtelcancer har nu diagnostiserats bland yngre patienter. Ändtarmscancerfall ökat kraftigt i städerna.

Det finns geografiska skillnader gällande cancerformer i Kina. Henan och Hebei har till exempel höga tal av matstrupscancer; de nordöstra provinserna och kustprovinserna som Shanghai, Jiangsu, Gansu och Qinghai har höga tal av magcancer; de sydöstra kustområdena och nordöstra områdena har höga tal av levercancer.

Forskaren Geoff Hiscock för ICA Institute och som skrivit om asiatisk ekonomi i 30 år tror att Kina blev världens fabrik på bekostnad av miljön. 1,35 miljarder kineser lider brist på giftfri mat, rent vatten och till och med ren luft.

– Peking och många av de nordöstra områdena har brist på vatten. Städer inne i landet som Chongqing och Chengdu är kända för dålig luftkvalité. Den odlingsbara jorden har förorenats av miljögifter från gruvområden och fabriker. Södra Kina har plågats av surt regn, för att inte nämna boskapssjukdomar och förgiftad mat, sade Hiscock.

Enligt officiell statistik från Kina är 50 procent av vattnet i Kina odrickbart. Övergödning har försämrat förhållandena i marken samtidigt som gödsel som ansamlats i floder och sjöar har orsakat algtillväxt. Dessutom har vattenbrist minskat miljöns förmåga att själv ta hand om föroreningar, vilket istället lett till att gifter ansamlas.

China Business News skrev i slutet av 2011 att det i områden med hög BNP-tillväxt finns mellan 3 och 4 gånger så mycket svavel, koldioxid och fasta föroreningar än i områdena med låg BNP-tillväxt.

Den senaste statistiken från Kinas miljöplaneringsakademi visar att Kinas årliga kostnad för miljöförstöring på grund av ekonomisk tillväxt är motsvarande nästan 24 miljarder kronor, och kostnaderna ökar för varje år. 

I maj 2011 startade Wu Heng, doktorand vid Fudanuniversitetet, sajten “Släng ut det genom fönstret”, för att sätta fokus på giftig mat. Med hjälp av 33 frivilliga har sajten registrerat 2 000 bekräftat giftiga livsmedel som upptäckts sedan 2004. Kartläggningen av Kinas skadliga mat på hemsidan visar att problemet med förgiftad mat är mycket utbrett, och att problemet hela tiden förvärras.

Översatt från engelska.