Cancer vanligaste dödsorsaken för kvinnor efter klimakteriet
Sunda levnadsvanor kan vara bästa receptet för att förebygga cancer och hjärninfarkt, tror forskarna bakom studien. På bilden övar kvinnor i att spela med sambatrummor i Sao Paulo, Brasilien, april 2012. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)


Tvärtemot tidigare uppfattning är det cancer och inte hjärtinfarkt som är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor efter klimakteriet. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Livsstilsförändringar kan vara viktigare än kolesterolsänkande medicin för att förebygga ohälsa, eftersom det förebygger både cancer och hjärtkärlsjukdomar, säger forskarna bakom studien.

Forskare vid Göteborgs universitet har följt upp 180 kvinnor, födda 1914 och 398 kvinnor födda 1918 som ingick i en studie som kallats Kvinnoundersökningen.

Kvinnoundersökningen inleddes i slutet av 1960 och under drygt 40 år har 1500 kvinnors hälsa studerats och i den senaste studien har forskarna kartlagt den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor som passerat klimakterieåldern och resultatet överraskade forskarna:

– Uppfattningen har varit att kvinnor i västvärlden som passerat klimakteriet oftast dör av hjärt- och kärlsjukdomar, och risken att dö i hjärtinfarkt har ansetts betydligt större än risken att dö i cancer. Våra resultat visar att det inte stämmer, säger Dominique Hange, forskare som lett studien vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Av alla dödsfall bland kvinnor mellan 60 och 80 år hade 30 procent orsakats av cancer. Endast 19 procent hade avlidit på grund av hjärtinfarkt och 14 procent av stroke. Det var bara hos kvinnor över 80 år som hjärtinfarkt var den vanligaste dödsorsaken.

Resultatet av den aktuella studien kan medföra att den förebyggande vården behöver ses över och forskarna föreslår att till exempel kan en livsstilsförändring vara en bättre förebyggande hälsometod än kolesterolsänkande mediciner eftersom det förebygger både cancer och hjärtkärlsjukdom.

– Detta är naturligtvis något vi måste beakta när vi planerar vård och förebyggande åtgärder för äldre kvinnor, men också när vi utformar vår framtida forskning beträffande screeningmetoder och informationsspridning till allmänheten, säger Dominique Hange.