C-vitaminbrist hos mamman kan skada fostret
Befolkningsstudier visar att mellan 10-20 procent av alla vuxna i västvärlden lider av C-vitaminbrist. Livsmedel rika på C-vitamin är frukt, grönsaker och bär. (Foto: AFP/Natalia Kolesnikova)


Otillräckligt intag av vitamin C under graviditeten kan ge allvarliga skador på fostrets hjärna som inte kan repareras genom att ge C-vitamintillskott efter födelsen, visar en dansk studie som gjorts på marsvin.

Vitamin C är ett vattenlösligt vitamin som människan inte klarar av att själv tillverka. Att få i sig tillräckligt av C-vitamin i maten är därför livsviktigt för en rad funktioner i kroppen.

Skörbjugg är en dödlig mytomspunnen sjukdom som genom historien har drabbat människan. Idag vet vi att skörbjugg orsakas av C-vitaminbrist.

De nya forskningsrönen belyser hur viktig den blivande mammans kost och livsstil är för det ofödda barnet, anser forskarna bakom studien och pekar ut en grupp mammor som kan vara särskilt utsatta för C-vitaminbrist.

”Människor med låg ekonomisk status som äter dåligt – och kanske också röker – lider oftare av C-vitaminbrist. Jämförelsevis riskerar deras barn att födas med sämre utvecklad minnespotential. De här barnen kan stöta på inlärningsproblem, och sett i ett samhälleligt sammanhang, upprepar historien sig eftersom dessa barn har svårare att fly den miljö där de är födda, ”säger professor Jens Lykkesfeldt som lett studien vid Köpenhamns universitet, i en kommentar i Science Daily.

Forskarna studerade en grupp gravida marsvin med brist på C-vitamin och deras ungar. Marsvin kan i likhet med människor inte producera eget C-vitamin.

Hälften av marsvinsungarna fick C-vitamin tillskott efter födelsen. Men när marsvinen var två månader gamla, vilket motsvarar tonårstiden hos människor, fanns det fortfarande ingen förbättring i den grupp som hade fått tillskott.

”Även marginell C-vitaminbrist hos modern hämmar fostrets hippocampus, det viktiga minnescentrat, med 10-15 procent, vilket hindrar hjärnan från att utvecklas optimalt, ” säger Jens Lykkesfeldt.

Forskarna arbetar nu med att ta reda på hur tidigt i graviditeten C-vitaminbrist påverkar utvecklingen av fostrets marsvin. Preliminära resultat visar att effekten uppkommer redan tidigt i graviditeten.

”Vi brukade tro att mamman kan skydda barnet. Vanligtvis finns det en selektiv transport från mor till foster av de ämnen som barnet behöver under graviditeten. Men nu verkar det som transporten inte är tillräckligt när det gäller vid C-vitaminbrist. Därför är det oerhört viktigt att uppmärksamma detta problem, som potentiellt kan få allvarliga konsekvenser för de drabbade barnen ”, säger Jens Lykkesfeldt.

Enligt Jens Lykkesfeldt finns det ingen anledning för gravida kvinnor att oroa sig för C-vitaminbrist om de äter en varierad kost och inte röker. Han föreslår även att det kan vara bra att komplettera kosten med ett dagligt multivitamintillskott.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.