Byggandet av "Trans-Pacific Express" börjar


En banbrytande ceremoni hölls i Qingdao i Shandongprovinsen i Kina den 22 oktober för att markera starten på byggandet av ”Trans-Pacific Express” (TPE). Det är ett fiberoptiskt kabelsystem med multi-terrabitkapacitet som ska läggas ut på Stilla havets botten och förbinda USA med Fastlandskina, något som aldrig tidigare gjorts.

TPE finansieras av sex telekomoperatörer, China Telecom, China Netcom, China Unicom, Chungwa Telecom, Korea Telecom och det amerikanska Verizon, med ett sammanlagt kapital på 500 miljoner dollar. TPE ska bli 26 000 kilometer lång och ansluta i Qingdao, på ön Chongming utanför Shanghai, i Danshuei i Taiwan, i Keoje i Korea och vid Nedonna Beach, Oregon i USA.

Bandbredden på denna konstruktion kommer vara 5,12 terrabits per sekund (Tbps). Det är den mest avancerade undervattenskabeln med hög kapacitet och hastighet som finns i Kina. När den byggts färdigt kommer den att ge den ökade kapacitet som krävs för att möta de allt större behoven av internet- data- och röstkommunikation mellan Asien och USA och även undvika att internettrafiken bryts av de vanligt förekommande jordskalven utanför Taiwan.

Projektet sker i två steg och kommer till en början att ge en kapacitet på upp till 800 gigabits per sekund (Gbps) och en kabelkapacitet på 400 Gbps i Asien. Projektet antas slutföras och sättas i drift i juli 2008.

TPE kommer att hjälpa till att tillgodose behovet av bredbandsnätverk för OS 2008 i Peking.

Genom att TPE dras via Qingdao kommer denna kuststad att bli den enda i norra Kina med en landningsstation för ett fiberoptiskt undervattenskabelsystem. China Netcom, som satsar på att TPE ska sända TV från OS 2008, kommer härmed att förändra hur kommunikation skickas vidare genom landet. Som ett resultat kan man komma att förbättra kommunikationstjänster via internet.

Översatt från engelska.