Buteljerat vatten ny trend men av olika skäl
Kinesiska barn bär hem flaskor med dricksvatten i staden Qinglong i Yunnanprovinsen i sydöstra Kina. Foto: STR/AFP/Getty Images


I väst är det en hälsotrend med vatten på flaska medan det i Kina och Indien är en nödvändighet.

En ny rapport från marknadsundersökningsföretaget Canadean visar att konsumtionen av buteljerat dricksvatten kommer att passera konsumtionen av kolsyrade drycker. Vattenförsäljningen beräknas till 233 miljarder liter och kolsyrade drycker till 227 miljarder liter.

För fem år sedan konsumerades 170 miljarder liter buteljerat vatten jämfört med 215 miljarder liter kolsyrade drycker, enligt Canadean.

Konsumenter i västvärlden går mot en allt sundare livsstil med sunda kostvanor och väljer hellre buteljerat vatten istället för läskedrycker. Vetenskapliga studier varnar för att den höga sockerhalten i läsk kan leda till övervikt och risk för diabetes.

Till exempel har försäljningen av läskedrycker i USA sjunkit till samma nivåer som på mitten av 1990-talet. Den årliga förbrukningen per person har sjunkit till den lägsta nivån sedan 1986, enligt branschpublikationen Beverage Digest.

USA storkonsument av vatten på flaska

Enligt Canadean är USA den näst största konsumenten av vatten på flaska i världen med 15 procent av den globala konsumtionen.

Men i Kina som har den allra största marknaden för buteljerat vatten, 17 procent av världskonsumtionen, köper folk vatten för att det inte finns säkra vattenkällor att tillgå.

En färsk statlig studie i Kina fann att av närmare 5 000 kontrollerade platser i 200 städer över hela landet hade 60 procent förorenat grundvatten.

Oroliga konsumenter har i jakten på rent vatten övergått till att köpa vatten på flaska. Buteljerat vatten har den största andelen av Kinas läskedrycksmarknad, enligt markandsundersökningsföretaget Ibis World.

Kina har problem med kontroll av vattnet

Men flera kinesiska medier har avslöjat att myndigheterna har slappa kvalitetsnormer för flaskvattenindustrin. Det görs inga tester för gifter som kvicksilver, silver eller formaldehyd. Samtidigt har kranvatten långt strängare regler med 106 olika kvalitetstester.

I världens tredje största flaskvattenmarknad, Indien, med sex procent av den globala konsumtionen, är tillgången på rent vatten knapp.

Bristen på infrastrukturer för vattenrening och dålig standard för avfallshantering för industrin har lett till allvarlig förorening av landets floder. Samtidigt saknar Indien bestämmelser om utvinning av grundvatten vilket gör att bönderna pumpar upp vatten för bevattning av grödor, enligt en amerikansk tankesmedja,

Indien har ungefär 1 000 kubikmeter färskvatten per person och år. enligt FN anses ett land ha vattenstress om det har mindre än 1 700 kubikmeter färskvatten per person.

Buteljerad vattenförbrukning ökar

Canadeans beräknar att Indiens förbrukning av buteljerat vatten kommer att växa till 10 procent av den globala marknaden de kommande fem åren. Kinas konsumtion beräknas växa till 20 procent medan USA kommer att minska sin andel till 13 procent.

I takt med att utvecklingsländerna brottas med en snabb befolkningstillväxt och krympande vattenresurser kommer fler och fler konsumenter tvingas köpa buteljerat vatten.

Som kontrast finns det gott om färskvatten i Amerika. Hälsotrenden bland amerikanska konsumenter kommer att hålla kvar USA på andra platsen i konsumtionen av vatten på flaska.

Översatt från engelska.