Bush benådade 19 personer
(Foto: AFP/ Yuri Cortez)


USA:s avgående president, George Bush, benådade 19 personer och omvandlade en dom den 23 december. Listan, som släpptes från justitiedepartementet, innehåller inga kända namn.

Bland de benådade personerna fanns bland andra Charles Thompson Winters från Miami, Florida, som  planerat  och genomfört en aktion där militärflygplan illegalt levererades till ett annat land. Winters dömdes den 4 februari 1949 till 18 månaders fängelse och 5 000 dollar i böter. Flygplanen var avsedda att levereras till judar som kämpade i Israels självständighetskrig 1948.

Fastän Winters avled 1984 ses benådningen som en gest till hans familj och det judiska folket. Hans handlande stred mot USA:s Neutrality Act från 1939.

Andra på listan var James Won Hee Kang, som dömdes till ett års villkorlig dom och fick 5 000 dollar i böter år 1985 för illegal handel med varumärkesförfalskade varor och Richard Harold Miller som dömdes 1993 till fem års villkorligt och 10 000 dollar i böter för konspiration mot staten.

Presidenten har rätt att benåda och omvandla domar enligt den amerikanska konstitutionen. George Bush har benådat 191 personer hittills. Han omvandlade också domen för Scooter Libby, före detta stabschef åt vicepresident Dick Cheney.

Bland de mest kontroversiella benådningar som beviljats var den av Richard Nixon, strax efter hans avgång, när Gerald Ford tillträdde som president samt Bill Clintons benådan av Mark Rich, strax innan Clinton lämnade presidentämbetet. Rich hade gjort sig skyldig till skatteflykt och olaglig oljehandel med Iran.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9105/