Burmasupportrar protesterade i Ottawa
Supportar för demokrati i Burma tågade i Ottawa för att protestera mot militäregimens brutala nedslag.


Rapporter från Burma (som den regerande militärjuntan nu kallar för Myanmar) som har talat om obeväpnade prodemokratiska demonstranter som skjutits ned på gatorna, om massprygel och arresteringar av buddistmunkar fick regeringarna runt om i världen att fördöma brutaliteten i juntans nedslag, och människor att gå ut på gatorna för att protestera.

I Ottawa samlades medlemmar av CFOB (Canadian Friends of Burma) och många supportrar på Parliament Hill dagen efter nedslaget och marscherade sedan till Burmas ambassad. Efter att ha uttalat sitt stöd för demokrati i Burma, tågade deltagarna till den kinesiska ambassaden och vädjade till Kina att stoppa sitt stöd till Burmas militär.

– Kina har stöttat denna diktatur hela tiden både ekonomiskt och militärt. Vi är här idag för att fördöma era handlingar, sade Toe Kyi, medlem i CFOB:s styrelse sedan sju år tillbaka.

– Vi är återigen här framför er ambassad för att be er att vara goda medborgare och ställa upp på det burmesiska folket hellre än på militäregimen. Om ni står på militäregimens sida kommer ni att falla tillsammans med regimen.

Cheuk Kwan, ordförande för Toronto Association for Democracy in China talade om sitt stöd för det burmesiska folkets önskan om demokrati och behovet av att Aung San Suu Kyi tar sin rättmätiga plats som Burmas folkvalda ledare. Han sade att den kinesiska regeringens klagomål på inblandning i Burmas interna frågor är samma ursäkt som de gav för att berättiga massakern på Himmelska fridens torg 1989 och den nuvarande förföljelsen av Falun Gong.


Far och son i ljusvaka på Parliament Hill i Ottawa för att protestera mot militärens nedslag mot demokratianhängare i Burma.

Far och son i ljusvaka på Parliament Hill i Ottawa för att protestera mot militärens nedslag mot demokratianhängare i Burma.

Efter fyra timmars demonstrationståg och tal valde gruppen att inte hålla ljusvaka på Parliament Hill där de hade varit varje kväll under de senaste elva dagarna.

Lite har ändrats sedan FN:s speciella sändebud Ibrahim Gambari besökte Burma förra veckan. Han sade, som tidigare, att enligt hans mening är inte någon FN-intervention nödvändig vid denna tidpunkt och han uppmuntrade möten mellan juntaledaren general Than Shwe och Suu Kyi. Demokratianhängarna förväntar sig ingenting annat än symboliska handlingar från generalens sida.

Militärens tidigare uppvisning av stödet till Buddismen genom allmosor till munkar och återuppbyggnad av templen har nästan omintetgjorts av deras senaste tidens handlingar. Människor i och utanför Burma tycks vara beslutsamma om att fortsatt hålla frågan om förändringarna i Burma i offentligt ljus.

Översatt från version