"Burmas militär mördar karenkvinnor"
Kvinnor i Burma protesterar mot militärens våld. (Foto: AFP/Raveendran)


Kvinnor ur karenfolket i Burma våldtas, torteras, mördas och tvingas att slava för armén i militärjuntans pågående offensiv mot karenminoriteten, hävdar den karenska kvinnoorganisationen KWO.

En rapport som KWO (Karen Women’s Organization) lade fram i dag i Bangkok berättar ofta fasansfullt detaljrikt om vad som hänt 959 kvinnor och flickor i delstaten Karen åren 1981-2006. Tusentals andra fall där kvinnomisshandeln inte varit lika svår nämns också.

Liknande anklagelser har på senare år framförts också från andra håll. En rapport om omfattande sexuella övergrepp mot kvinnor ur en annan burmesisk minoritet, shan, väckte uppmärksamhet världen över. Militärregimen i Rangoon har slagit ifrån sig och nekat till allt. Försvarsdepartementet svarade i dag inte på en begäran om kommentar till KWO-rapporten.

”Våldtäkt har använts och fortsätter att användas som tortyrmetod för att kränka och förödmjuka civilbefolkningen, särskilt i de etniska delstaterna”, konstaterar organisationen. Och varken soldater eller officerare har ställts till svars för övergreppen.

KWO berättar om bland andra 20-åriga Naw Moo, som våldtogs av fyra soldater i sin hydda. ”Efter att ha våldtagit henne dödade de henne genom att skjuta henne i vaginan. Inga åtgärder vidtogs efteråt”. 30-åriga Naw May våldtogs brutalt av soldater ur 101:a infanteribataljonen. Efteråt mördade de henne och skar av öronen för att komma åt hennes örringar.

Flera av övergreppen riktades enligt KWO mot familjer som misstänktes stödja KNU, den karenska gerillarörelse som i över ett halvsekel har slagits för karenfolkets självstyre. I slutet av 2005 inledde militärjuntan en offensiv mot KNU. Den pågår fortfarande.

Enligt Thailand Burma Border Consortium, största hjälporganisationen vid gränsen mellan de båda länderna, tvingades 82 000 burmeser fly från sina hem enbart under 2006. Sedan 1996 har över 3 000 byar förstörts eller övergivits i östra Burma och över en miljon människor blivit internflyktingar, säger konsortiet i sin senaste rapport.

Juntans högste ledare general Than Shwe sade i dag att ”mäktiga länder” försöker splittra Burma genom att underblåsa raskonflikter. Generalen, som uttalade sig i sitt årliga budskap till nationen, namngav inte dessa länder. Men vanligen brukar han kritisera USA och andra västländer som med hjälp av politiska och ekonomiska sanktioner försöker få Rangoonregimen att respektera mänskliga rättigheter och lämna över makten till en demokratiskt vald regering.