Bulgarisk journalist hotad efter avslöjanden om kommunismens brott
Hristo Hristov, bulgarisk journalist känd för att publicera artiklar som avslöjar sanningen om den förtryckande statsapparaten under den tidigare kommunistiska regimen i Bulgarien. (Med tillstånd av Velko Angelov)


Den bulgariska undersökande journalisten Hristo Hristov har utsatts för hot ända sedan han avslöjade brott som begåtts av det bulgariska kommunistpartiet (BCP). Landets regering har inte, som många andra tidigare kommunistiska länder i Östeuropa gjort, öppet fördömt kommunismen.

– Den här delen av historien borde för länge sedan funnits i historieböckerna, sade Hristov i en exklusiv intervju med Epoch Times.

Bulgarien var under åren 1945 till 1989 under kommunistiskt styre. Med hjälp av den sovjetiska armén och Josef Stalin etablerades en auktoritär regim som använde sig av dödsstraff utan rättegång, fabricerade rättegångar mot oppositionen och landsflyktingar i arbetsläger. Tvingande omlokaliseringar drev tusentals familjer från sina hem, rapporterade Hirstov på sin nyhetssida, desebg.com.

Han berättade för Epoch Times att han hotats eftersom ”de med samröre med BCP fortsätter att agera – öppet eller bakom kulisserna – i specifika sociopolitiska processer”.

Förra månaden utsattes Hristov och hans familj för flera hot om våld som senare eskalerade till dödshot. Då lämnade han in en skriftlig klagan till de bulgariska myndigheterna. En vecka senare tog framstående bulgariska politiker, däribland sex ledamöter av Europaparlamentet ställning i ärendet under en presskonferens.

”Vi ger vårt fulla stöd för journalisten Hristo Hristov som i sin yrkesutövning utsatts för hot om våld och död som är direkt relaterat till hans avslöjanden av verksamheten i den tidigare underrättelsetjänsten och fördömer försöken att trampa på yttrandefriheten. Vi uppmanar inrikesministeriet och åklagarmyndigheten att försvara journalisten och hans familj från all kränkning av deras integritet och att identifiera källan till hoten”, sade ledamöterna i ett gemensamt uttalande.

Hristov är undersökande reporter och forskare med 23 års erfarenhet. Från 2001-2009, publicerade han analyser om svårigheterna att komma åt den tidigare underrättelsetjänstens arkiv och inrikesministeriets handlingar. Under 2002 arbetade han för den brittiska tidningen The Guardian och under 2004 för International Center for Journalists i Washington. Han har därefter etablerat sin egen nyhetssida.

Hristov har specialiserat
sig på att undersöka domstolsarkiv, särskilt arkiv som rör brott som begåtts av BCP som andra forskare och historiker inte haft tillgång till.

Han förklarar sin mission på sin hemsida: ”Min önskan är att när unga människor kommer till de här sidorna i historieböckerna, behöver de en källa för att kunna fylla i luckorna från kommunistepoken i Bulgarien. En av luckorna är sanningen om den hemliga underrättelsetjänsten, dess verksamhet och dess roll som förtryckande instrument för det bulgariska kommunistpartiet”.

Översatt från engelska

Läs hela intervjun på engelska