Bulgarien den thrakianska civilisationens centrum
Den bulgariska arkeologen Georgi Kitov, berömd för sin kunskap om Thrakien, dricker vin ur en forntida bägare av guld. (Foto: Tcvetan Tomchev/AFP/Getty Images)


Bulgariska historiekretsar har på senare tid gnuggat sina händer i entusiasm och upphetsning. För några månader sedan gjorde en grupp arkeologer fynd i bland annat ”De thrakianska kungarnas dal” som avslöjade oskattbara lämningar som inte sett sedan de thrakianska kungarnas tid.

Thrakien är ett geografiskt och historiskt område som finns omnämnt i grekisk mytologi och litteratur.

Filosofie doktor Georgi Kitov har grävt ut två thrakianska gravkullar öster om Sliven, en stad i sydöstra Bulgarien. Kitov är specialiserad på den thrakianska kulturen och är berömd för sina banbrytande upptäcker inom området, bland annat genom de oortodoxa och kontroversiella utgrävningsmetoder han sägs tillämpa.

I en av de 13 gravkullarna i Kazanlukdalen upptäckte forskningsteamet spår efter ett bord och en stol från det romerska kejsarrikets första århundrade. Det var på samma plats som den enda funna thrakianska staden, Sevastopolys, som också upptäcktes och studerades. Staden var huvudstad för kung Seuthes III omkring 300 före Kristus. Den stora mängden av thrakiansk verksamheter här gav upphov till namnet ”De thrakianska kungarnas dal”. Arkeologerna som arbetade med utgrävningarna sade att de var säkra på att nya fynd skulle ge dem en bättre bild av det thrakianska levnadssättet, kulturen och till och med möblerna.

Till exempel upptäcktes en gravkulle i Anguelova, med elva krus, tre vaser och andra lerkrukor. Unika konstverk, rituella föremål och juveler har också grävts fram. De viktigaste upptäckterna var emellertid fyra barngravar. Arkeologerna säger att en av dem innehöll sonen eller dottern till ”Solprästen”. Barnet hade lagts i graven utan att ha kremerats, vilket var tradition på tiden. Arkeologerna kommer att undersöka ytterligare nio gravkullar runt Sliven under sommaren.

Sju andra gravar upptäcktes med lämningar av olika slag: ett par örhängen av guld, ringar, skärvor av rituella krukor och en keramisk lampa. I varje grav fann de ett mynt, som lagts dit i enlighet med traditionen så att de sjuka skulle kunna betala entréavgiften till underjorden.

Några andra gravar hade tidigare blivit plundrade, men i botten var de till stor del orörda. I de djupare gravarna fann man juveler, glas och bronsarmband, ringar, halskedjor och sigill. Kitov berättade att många av de utställda juvelerna är enastående hantverk. Alla dessa saker skänktes till det historiska museet i Sliven för framtida utställningar.

Samtidigt som Kitov och hans team genomförde utgrävningarna runt Sliven gjorde en annan arkeolog, Daniela Agre, anmärkningsvärda upptäckter nära den bulgariska gränsen till Turkiet, söder om staden Yambal. Hon grävde upp forntida monument och hittade bland annat en unik sarkofag beklädd med ytterst värdefulla juveler samt en grav där en thrakiansk soldat begravts tillsammans med sin trogna häst.

Arkeologerna är mycket entusiastiska till det utgrävda monumentet – en grav med en kammare, som vanligtvis förknippas med forntida religiös tro och ritualer, gjord av stenplattor. Liknande monument har hittats i Europa, Asien och Afrika, företrädesvis efter kusterna. De dateras till den tidiga neolitiska perioden omkring 10 000 år före Kristus.

Ett av de största historiska genombrotten som gjordes av Kitov och hans team var upptäckten av en gravkulle som innehöll ett thrakianskt tempel som byggdes för 2500 år sedan, med en fasad på sju gånger fem meter.

Många har imponerats av upptäckterna som gjorts av bland andra Kitovs team och tror att fynden från det forntida Thrakien till och med kommer att överskugga fynden från den grekiska kulturen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-7-1/72766.html