Brunare grundvatten ett växande problem
Vattnet ur kranen har blivit brunare. Foto: Franck Fife /AFP/Getty Images


Grundvattnet i världens vattentäkter har blivit allt brunare och det kan göra att dricksvattnet smakar sjövatten. Orsaken tros ligga i klimatförändringarna. En specialistkonferens i Malmö tittar just nu närmare på frågan.

Vattnet färgas brunt av organiskt material som bär på smittämnen. Det innebär att råvattnet framöver kommer behöva genomgå mer omfattande reningsprocesser för att bli drickbart, skriver Sydvatten i ett pressmeddelande.

Högre temperatur, mer nederbörd samt minskad försurning tros vara orsaken till vattnets försämrade kvalitet.
Det brunare råvattnet innebär en stor utmaning för VA-branschen. Aktuell forskning, lösningar och utmaningar diskuteras just nu på den internationella specialistkonferensen NOM 6 i Malmö.

Bland deltagarna finns professor Chris Evans från UK Centre for Ecology and Hydrology vid University of Bangor, Storbritannien och innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap, knuten till institutionen för vatten och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Även en av Sveriges ledande vattenreningsexperter, Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten, bidrar till diskussionen.