Brittiska affärsrörelser utsatta för kinesiska hackers


Storbritanniens regering anklagar kinesiska myndigheter för att spionera på viktiga delar av den brittiska ekonomin.

Jonathan Evans, chef för brittiska M15*, har konfidentiellt skriftligt varnat 300 stora företagsledare och bankers säkerhetschefer för inblandning från den kinesiska staten.

Det är antagligen första gången som regeringen direkt anklagat Kina för webbaserat spionage.

Brevets innehåll belyser följande: ”Oro över att Storbritanniens affärsrörelser ska skadas av elektroniska attacker sponsrade av kinesiska statliga organisationer och det faktum att attackerna designats för att besegra de mest välfungerande säkerhetssystemen inom IT” kan man läsa i en sammanfattning av Evans brev på en brittisk webbplats (Centre for the Protection of the National Infrastructure). Brevet bekräftar vidare de starka ekonomiska och kommersiella grunderna till att göra affärer med Kina, men belyser behovet av att säkra hanteringen av de risker som finns.

Webbplatsens tillgänglighet är begränsad till representanter för företag som är en del av den huvudsakliga infrastrukturen i landet, såsom telekommunikation, banker, vatten och elektricitet.

* Säkerhetstjänsten M15 har ansvar att skydda Storbritannien från hot mot den nationella säkerheten. Organisationen grundades 1909. Namnet M15 kom till under första världskriget och hänger samman med kampen mot tyskt spioneri.

Översatt från version