Britter och danskar ut ur Irak
Danmarks premiärminister Anders Fogh Rasmussen meddelar den 21 februari 2007 på presskonferensen att Danmark kommer att dra tillbaka den danska bataljonen i augusti 2007 och ersätta den med en helikopterstyrka på 50 män. Även Storbritanniens premiärminister Tony Blair har meddelat att de kommer att minska sina insatser i Irak. (Foto: AFP/Keld Navntoft/Scanpix Danmark)


Två av USA:s trognaste allierade slår till reträtt i Irak. Storbritannien och Danmark har beslutat ta hem sina trupper. Vita huset i Washington håller god min och säger att återtåget är ett bevis på att stabiliteten har ökat i Irak.

De drygt 400 danska soldaterna ska vara ute ur Basra i södra Irak till augusti, meddelade statsminister Anders Fogh Rasmussen på onsdagen.

De brittiska styrkorna kommer att dras tillbaka steg för steg. I år tas 1 600 soldater hem från Basra, förklarade samtidigt premiärminister Tony Blair.

Den brittiska styrkan minskas därmed från 7 100 till 5 500 man. Målet är att minska till 5 000 man, sade Blair som inte gav några uppgifter om fortsatt reträtt.

Både Blair och Fogh Rasmussen har utsatts för hård inhemsk press att avsluta den militära insatsen i Irak. De anklagas för att ha inlett kriget på falska grunder genom talet om irakiska massförstörelsevapen.

Men den officiella motiveringen till reträtten är Iraks uttalade vilja att självt ta ansvar för landets säkerhet.

-Basra är inte som vi vill att det ska vara, men nästa kapitel i Basras historia ska skrivas av irakierna, sade Blair.

Säkerhetssituationen
i Irak är inte ”idealisk”, erkände den danske statsministern.

-Men så sent som i dag har jag fått bekräftat av den irakiske premiärministern att det är irakiernas avsikt att överta ansvaret för hela södra Irak, sade Fogh Rasmussen.

Blair framhöll att läget i Basra är bättre än i Bagdad, att mord och kidnappningar minskat i södra Irak. Återuppbyggnaden av skolor och sjukhus är också igång, förklarade Blair som konstaterade att brittiska soldater därför kan börja tas hem ”under de närmaste månaderna”.

De trupper som är kvar ska stötta och utbilda irakiska trupper, bevaka gränsen och bekämpa extremister, sade han.

Den danska bataljonen i Irak
tas hem till augusti och ersätts av fyra observationshelikoptrar med åtföljande cirka 50 man.

I stället kommer antalet danska soldater i Afghanistan öka, kanske från nuvarande cirka 400 till omkring 600 man.

Den danske statsministern förnekade att ökningen av den danska insatsen i Afghanistan varit ett amerikanskt villkor för att Danmark ska kunna dra tillbaka sin trupp från Irak.

Fogh Rasmussen sade att han i tisdags talade med USA:s president George W Bush och orienterade honom om det danska beslutet.

-Han uttryckte inte bara
förståelse utan också tillfredsställelse med att stabiliseringen av situationen i södra Irak gör det möjligt att dra hem de danska trupperna, sade Fogh Rasmussen.

Danmark planerar att öka bidraget till militär utbildning av irakier samt det civila stödet till regeringen i Bagdad. Rådgivare ska ställas till förfogande och 100 miljoner kronor avsätts nästa år för hjälp till irakiska flyktingar i Irak och dess grannländer.