Bredband till alla senast 2010
(Foto: AFP / John D Mchugh)


Alla svenska hushåll och företag ska ha bredband senast 2010 och helst kunna välja mellan flera operatörer.

För att nå målet vill Post- och telestyrelsen dels ha ett nytt statligt miljardstöd, dels att Telia Sonera likabehandlar alla bredbandsoperatörer som vill åt det fasta nätet.

Förslagen finns i en rapport om bredbandsstrategi för Sverige som PTS överlämnade till regeringen i dag.

-Det behövs statliga åtgärder för att inte cementera den digitala klyftan i Sverige, sade PTS:s generaldirektör Marianne Treschow på ett seminarium för operatörer och analytiker.

Enligt PTS saknar fortfarande cirka 136 000 hushåll och företag bredband. Ett fortsatt offentligt stöd på 1 135 miljoner kronor ska råda bot på den saken. Staten kan stå för 500 miljoner, EU med 567 miljoner ur strukturfonder och kommunerna för resten, anser PTS.

Sverige har under senare år halkat efter som IT-nation, inte minst visavi våra nordiska grannar. För att återta tätpositionen krävs bättre tillgänglighet och konkurrens.

-Vi ska skyndsamt bereda rapporten, lovar Henrik Hansson, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet under infrastrukturminister Åsa Torstensson (c).

Rapporten fokuserar på jätten Telia Sonera och dess fasta kopparnät.

Bredband via det fasta telefonnätet (vanligast adsl) är en storsäljare. Det gör den gamla koppartråden till hårdvaluta.

Nätägaren Telia Sonera har ofta valt att inleda tvister och rättsprocesser mot konkurrerande operatörer som velat ha tillgång till kopparnätet.

PTS konstaterar att bredbandsmarknaden inte fungerar i Sverige:

”Problemen yttrar sig bland annat i form av diskriminerande beteenden”.

För att nå en likabehandling av alla operatörer – och därmed bättre konkurrens – föreslår PTS att Telia Sonera bygger vattentäta skott mellan grossistförsäljningen på det fasta nätet och övrig verksamhet. Modellens förlaga är brittiska Open Reach, där British Telecom har avskiljt en enhet för grossistförsäljning.

PTS vill nu omgående inleda en dialog med operatörerna om en lämplig modell i Sverige.

-Vi deltar gärna i en dialog, sade Anders Bruse, vd för Telia Sonera Sverige, på seminariet.

-Men vår bild av marknaden är bättre än den ni visar upp. 650 000 kunder till andra operatörer får bredband via Telia Soneras nät.

Cheferna för de tre största utmanarna – Tele2, Glocalnet och Bredbandsbolaget – ser helt annorlunda på situationen.

-Ni borde ta ert ansvar och förändra marknaden redan i dag. Nu, sade Bredbandsbolagets vd Marcus Nylén.

Niclas Palmstierna, vd för Tele2 Sverige, föreslår att Telia Sonera helt bryter ut grossistförsäljningen i ett separat bolag, som Banverket i förhållande till SJ:

-Talet om dialog räcker inte. Vi behöver handling nu annars kommer vi ingen vart.

Anders Bruse, utmålad som ”dinosauriemonopolist”, svarade så här:

-Det är inget egenvärde för Telia Sonera att hålla vårt nät öppet för alla. Men om det går att göra bra affärer är vi naturligtvis intresserade.