Bönder får inte tillbaka sin mark trots domslut
Protestbanderoller, upphängda av kinesiska bönder som blivit vräkta. (Foto: Epoch Times)


I Sichuanprovinsen har en grupp bönder vunnit sin rättsprocess mot ett lokalt kraftbolag, vilka tvingade bort dem från deras hem i februari. De har dock varken fått tillbaka någon mark eller fått någon ekonomisk kompensation ännu.

Enligt byborna exproprierade det lokala kraftbolaget 2,3 hektar jordbruksmark i länet Jiajiang i staden Leshan för att bygga sin kontorsbyggnad. Senare sålde man marken vidare till ett privat byggföretag med stor vinst, utan markägarnas tillstånd.

Den 10 maj 2006 skickade de lokala myndigheterna över 200 personer, bland annat lokala myndighetsföreträdare och beväpnad polis, för att förstöra bybornas gemensamma odlingsmark genom att täcka den med sand som en förberedelse för bygget.

Li Xiulian bevittnade det hela.

– De kom i flera bulldozers för att jämna till marken. Alla vägar in och ut ur byn blockerades. När jag sade att de borde följa lagen hotade de mig. De grep både mig och andra bybor och många blev misshandlade.

En annan bybo, Wang Liang, berättade:

– De grep och misshandlade mig utan att säga ett ord. Två personer från allmänna säkerhetsbyrån örfilade mig och tog stryptag på mig. Sedan förde de bort mig och släppte mig först en vecka senare.

Bybon Wang Daoquan sade:

– Alla som greps blev misshandlade. Min fru blev också gripen. De betedde sig som gangsters fast i uniform.

Sammanlagt greps nio bybor illegalt. Sex släpptes samma dag och de övriga tre en vecka senare.

Byborna försökte överklaga till högre instans, men fick inget gehör.

Den 29 oktober 2007 lämnade tio representanter för bönderna in ett överklagande till de lokala myndigheterna på stadsnivå i Leshan (högre än länsnivå). I februari i år kom utslaget: Kraftbolaget hade kränkt bybornas äganderätt och rätt att bruka marken. De certifikat som bolaget fått av länsmyndigheterna förklarades som ogiltigt på grund av att den utfärdats i strid med gällande lag.

Den 5 mars gick man vidare till länets prokuratorat, där man sökte ersättning för den exproprierade marken och 20 miljoner yuan (lika mycket i kronor) i kompensation.

Rätten har emellertid inte gjort fallet tillgängligt för officiella undersökningar eller åtal. Inte heller har den lokala allmänna säkerhetsbyrån vidtagit några åtgärder mot den illegala exproprieringen. Marken har inte heller lämnats tillbaka.

– Vi tvingades till rättsliga åtgärder och vi vann fallet. Men de lokala myndigheterna fortsätter att ignorera beslutet och har inte betalat oss den ersättning vi krävt.

För att väcka medias uppmärksamhet lade byborna upp information om sitt fall på Baidu, Google China och andra platser på nätet. Allt de lagt upp har tagits bort.

Översatt från engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/china/chinese-farmers-case-land-expropriation-5976.html
Orginal på kinesiska: http://www.epochtimes.com/gb/8/10/18/n2300877.htm


Mest Lästa