Bo Xilai uttalade sig offentligt om Wang Lijun
Säkerhetsvakter stoppar journalister som inte står på listan över godkända för att bevaka ett möte med Chongqings partisekreterare Bo Xilai under den pågående Nationella folkkongressen i Folkets stora sal i Peking, 9 mars 2012. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Bo Xilai, partichef i den kinesiska storstaden Chonqing, gav sina första offentliga kommentarer om Wang Lijun-affären nyligen, där han försvarade sin kontroversiella ”slå till mot det svarta”-kampanj och försökte ta avstånd ifrån sin tidigare högra hand, som nyligen utmålats som förrädare.

Bo fällde kommentarerna i en paneldiskussion kring den statliga arbetsrapporten, som hölls av Chonqings delegation under den elfte Nationella folkkongressens femte session i Folkets stora sal i Peking den 9 mars.

Under presskonferensen förnekade Bo att han har avgått, vilket rykten gjort gällande, och förklarade sig vara ”förkrossad” över Wangs påstådda förräderi.

– Jag hade förlitat mig på fel person på den här övervakarposten. Vi kan dock inte misskreditera ”slå till mot det svarta”-kampanjen, sade Bo, som sedan med kraft försvarade sin kampanj.

– Den utförs inte bara av Byrån för offentlig säkerhet, utan är en samlad insats av offentliga säkerheten, åklagarmyndigheten, domstolen, rättsmaskineriet, Byrån för nationell säkerhet, och dessutom Centrala kommissionen för disciplininspektion. Den koordineras av det politisk-rättsliga utskottet. Det är inte bara Wang Lijun som haft med den här kampanjen att göra, sade Bo.

Samtidigt som detta hände har Hu Jintao vidtagit åtgärder för att stärka sin kontroll över militären.

Inför de ”två mötena” (de två stora politiska konferenserna) i Peking, fick Hu Jintao militären att svära lojalitet och trohet mot ”ordförande Hu”, och Hongkongbaserade tidningen Mingpao citerade källor som sade att Hu kommer följa i förre regimledaren Jiang Zemins spår och ta kontroll över militären efter den 18:e partikongressen.

På frågan om varför Hu Jintao inte besökt Chongqing på senare år sade Bo att partiets ledare fäster ”stort värde” vid staden och att han, Bo, varit en lojal administratör.

Bland de nio medlemmarna i politbyråns ständiga utskott är det bara Hu Jintao, Wen Jiabao och Li Keqiang som inte besökt Chongqing under Bos tid vid makten där. Alla andra har varit där för att stödja Bos nymaoistiska kampanjer om ”röda sånger” och ”slå till mot det svarta”.

Skribenten och kommentatorn Xia Xiaoqiang sade att incidenten innebär slutet på det första kapitlet i kommunistpartiets maktkamp, där Bo fört fram Zhou Yongkang i ljuset.

Zhou Yongkang är chef för det politisk-rättsliga utskottet och en trogen vän till den förre regimledaren Jiang Zemin.

Bo har skickat en signal, eller försökt skicka en signal, att hans kampanj har stöd från högsta ledningen. Zhou Yongkang och Bo är gemensamt involverade i detta, sade Xia. Han tillade att Zhou skiljer sig från Bo i det att han kontrollerar miljoner paramilitära poliser och att han varit en källa till stor oro för sina motståndare, de nuvarande ledarna Hu och Wen.

Vid öppnandet av den elfte Nationella folkkongressen den 5 mars sade Wen Jiabao, enligt AP:

– Vi ska stärka ideologiska och politiska standarder och hålla fast vid den fundamentala principen om partiets absoluta ledarskap över väpnade styrkor, och bibehålla de kinesiska väpnade styrkornas grundläggande syfte att vara en folkets armé.

Wens kommentar om militären var nästan identisk med den han gav förra året, men referensen till partiets kontroll var ny, enligt AP.

I februari inledde Pekings militära institutioner en kampanj under det Centrala militärutskottets ledning för att svära trohet till partiet och dess ledning inför den 18:e partikongressen, som hålls i höst. Varje chef för de väpnade styrkorna har gjort offentliga uttalanden om lojalitet och betonat att ”följa partiets centralkommittés, militärutskottets och ordförande Hus order”.

Enligt Xia är detta förspelet till den slutliga uppgörelsen i de interna stridigheterna mellan Jiang och Hu. Han förutspådde att det kommer bli mer av intensiva strider framöver.

Bo Xilai dök inte upp på ett viktigt möte den 8 mars. Det ryktades på en mikroblogg att han hade ”flytt och dödats”, och dessa rykten blockerades inte av internetcensuren. Subtilt negativa inslag om Bo har sänts på statliga TV-kanalen CCTV. Alla dessa tecken tyder på att man nu ”förbereder att slakta” Bo, enligt Xia.

Den politiske kommentatorn Chen Pokong skrev i en analys nyligen att trots att Bo hållit hög mediaprofil och troligen inte kommer utmanövreras nu i mars, så kan partiet nu vara på väg in i en lång och ihållande maktstrid som kan hålla i sig i månader eller rentav år.

”Hans motståndare och partiets ledning kommer samla bevis på Bos korruption och politiska problem. Hans undergång är bara en fråga om tid,” skrev Chen.

Översatt från engelska