Bo Xilai utesluten ur det Kinesiska kommunistpartiet
Bo Xilai under avslutningsceremonin på den nationella folkkongressen i Peking i mars. Bo har nu uteslutits ur kommunistpartiet. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Bo har befunnits skyldig till ”allvarliga disciplinöverträdelser” enligt en rapport som överlämnats till partiets organ för internutredningar. På fredagen antog högt uppsatta partitjänstemän rapportens slutsatser och partimedier meddelade att BO uteslutits.

”Han har dragit fördel av sitt ämbete för att söka vinning åt andra och tagit enorma mutor personligen och via sin familj,” stod det i meddelandet från nyhetsbyrån Xinhua.

”Hans position utnyttjades även av hans fru, Bogu Kailai [Bos fru heter egentligen Gu Kailai, men refereras ibland till som ”Bogu Kailai” i kinesiska medier] för att söka vinning åt andra, och familjen Bo har tagit emot stora mängder pengar och egendom från andra,” enligt artikeln. Bo ska även ha haft ”olämpliga sexuella förhållanden med ett antal olika kvinnor”.

Detta är ganska likt vad västerländska medier skrev efter att Bos andreman Wang Lijun flydde till det amerikanska konsulatet i Chengdu tidigare i år. Detta ledde till en politisk kris, vars konsekvenser fortfarande spelas ut i Kina.

Bo sägs ha ”allvarligt brutit mot partidisciplinen” vid ett flertal tillfällen i sin karriär:  När han var partichef i staden Dalian, när han var partichef i Lianoningprovinsen, när han var handelsminister, som medlem av politbyrån och som partichef i Chongqing, vilket var hans sista post. De specifika överträdelserna nämndes inte.

Enligt Xinhua ska Bos fall nu lämnas över till rättssystemet.

En del i meddelandet var vagare formulerat. Det stod att ”utredningen har också funnit bevis som tyder på inblandning i andra brott”, men vilka dessa brott var specificerades inte.

Det är dock välkänt att Bo varit aktiv i genomdrivandet av förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong när han var partichef i Dalian och Liaoning. Där förekom godtyckliga gripanden, tortyr för att framtvinga bekännelser och tvångsarbete. Källor har även bekräftat för Epoch Times att Bo var inblandad i organskörd från fängslade Falun Gong-utövare, något som det finns bevis för att hans underordnade Wang Lijun var djupt involverad i under Bos tid vid makten.

Samtidigt som Bos uteslutning meddelades kunde man söka på termen ”skörd från levande” (huozhai) på Sina Weibo, den populäraste kinesiska mikrobloggen. Känsliga termer som namnen på partiledare eller politiska termer är normalt helt blockerade. Den specifika kinesiska frasen för ”skörd från levande” används nästan uteslutande för att referera till organskörd från levande samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare. En sökning på termen på fredag kväll, Pekingtid, gav nästan 25 000 träffar.

Sökningar på Gu Kailai, Wang Lijun och Bo Xilai var inte heller blockerade under denna period.

Översatt från engelska