Biståndsmiljarder får inte gå till korruption
Bistånd i form av mat genom en frivilligorganisation Oxfam till Zimbawes hungersnöd. (Foto: AFP PHOTO / Desmond Kwande)


Sverige ger bistånd till länder för att bekämpa fattigdomen, men mottagarländerna har problem med korruption. Kan biståndet vara en del av problemet? Som ansvarig biståndsminister söker därför Gunilla Carlsson en ny lösning för smart bistånd.

Sverige är en av världens i särklass största biståndsgivare. Den svenska biståndministern Gunilla Carlsson känner sitt ansvar och vill kunna garantera att de svenska biståndsmedlen i sin helhet verkligen bidrar till fattigdomsbekämpning, frihet och framsteg i utvecklingsländerna. Hon säger sig inte vara nöjd förrän biståndet blir effektivt.

Det största hotet mot effektivt bistånd är korruption. Den zambiska riksrevisionen upptäckte nyligen korruption inom hälsoministeriet. Cirka 50 miljoner kronor var försnillade. Pengarna kom från Holland, Kanada, Sverige, den zambiska staten och den Globala fonden, som Sverige också bidragit till.

Den svenska biståndsministern har ofta talat om nolltolerans mot korruption, men har nu upptäckt efter sina tre år som biståndsminister att verkligheten är en annan. Hon kan inte ta ansvar för att förverkliga nolltolerans mot korruption.

Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI) mäter graden av korruption i offentlig förvaltning och politisk verksamhet. Tillsammans med Nya Zeeland och Danmark intar Sverige första platsen medan merparten av Sveriges biståndsländer får betyg under 3,5 på en skala 1-10.

Korruptionen i dessa mottagarländer präglar inte ländernas hantering av bistånden men de verkar i en miljö som i hög grad präglas av korruption. Därmed sätts kampen för fattigdomen på spel. CPI konstaterar att om korruptionen fortsätter, kommer det att leda till en humanitär katastrof.

Sverige har i decennier betalat ut miljarder i biståndspengar men i mottagarländerna har korruptionen ökat snarare än minskat. Den zambiska ekonomen Dambisa Moyo hävdar att biståndet kan vara en del av problemet med korruption.

I en artikel som publicerades den 24 augusti 2009 på internetsaijten Newsmill ber Gunilla Carlsson om hjälp med arbetet för ett smart bistånd som gör verklig nytta från dem som bryr sig om kampen mot fattigdom och hanteringen av biståndsmedlen.