Bindande avtal för bekämpning av klimatförändring avlägset
Andreas Carlgren, svensk miljöminister, och Teresa Ribera, spansk miljöminister, vid en presskonferens i Bryssel, 22 december 2009. (Foto: Lixin Yang/Epoch Times)


Ett internationellt och juridiskt bindande avtal för att bekämpa klimatförändringarna är omöjligt före utgången av 2010, sade Teresa Ribera, spansk miljöminister, efter ett möte den 22 december i Bryssel, vid en sammanfattning av klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

Ribera kommer att vara en av dem som leder diskussionerna om klimatförändringar när Spanien är ordförande i EU de kommande sex månaderna.

Hon var emellertid pessimistisk om att nå en överenskommelse inom en snar framtid. Vid en presskonferens sade hon att det var en omöjlig uppgift för Spanien.

Misslyckandet med att nå en överenskommelse i Köpenhamn visar att EU:s struktur för att förhandla och fatta beslut är ineffektiv och kräver förändring, enligt Ribera. Hon föreslog att EU inte bör vara nöjt med bara att lägga fram förslag utan även använda speciella verktyg såsom finansiering, handel med utsläppsrätter för koldioxid och deltagande i förbättrings- och justeringsarbete.

– Hittills bär de framlagda siffrorna inte på tillräcklig information för att utvärdera vad de egentligen betydde, sade hon.

– EU kommer naturligtvis att fortsätta sträva efter ett avtal som är juridiskt bindande för alla parter, sade Andreas Carlgren, den svenska miljöministern vid en presskonferens.

Stavron Dimas, EU:s miljöchef, sade att EU:s ambition att bekämpa klimatförändringar kommer att ge regionen en fördel med större konkurrenskraft i förhållande till andra länder, och en framtid med låga koldioxidutsläpp ”är oundviklig.

Köpenhamns toppmöte om klimatförändringar i december resulterade i en vag överenskommelse där de rika länderna åtog sig att vidta ekonomiska åtgärder i utvecklingsländer.

Diskussioner om hur man skall gå vidare i frågan kommer att hållas vid ett möte med miljöministrarna i Sevilla den 15-17 januari, 2010.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26904/