Bildt i KU-förhör
Utrikesminister Carl Bildt (Foto: AFP/ Gerard Cerles)


Utrikesminister Carl Bildt medger att han kunde ha avstått från att lösa in sina optioner i Vostok Nafta.

-Ja, men det fann jag ingen anledning att göra, sade han under förhören i konstitutionsutskottet (KU) på tisdagen.

Tre av anmälningarna till KU tar upp Bildts finansiella intressen. Särskilt hur de aktier och optioner han tidigare haft i börsbolaget Vostok Nafta kan göra att han hamnar i jävssituationer. Vostok Naftas tillgångar består nästan enbart av aktier i det ryska gasbolaget Gazprom, som har intresse av att en gasledning byggs genom Östersjön, strax utanför Gotland.

Bildt begärde och fick sina optioner inlösta i december. Bildt slog fast att han inte kunde avstå från själva optionsprogrammet som beslutats vid bolagsstämman cirka ett år tidigare.

-Jag hade inga möjligheter att förneka att det fanns eller avstå från det. Diskussionen om jäv finns där oavsett om värdet är tio kronor eller tio miljoner, sade han.

I november deltog Bildt i det regeringssammanträde, då företaget Peter Gaz fick förlängt tillstånd att undersöka den svenska kontinentalsockeln i Östersjön för gasledningen från Ryssland till Tyskland.

Enligt Bildt förekom ingen jävsituation och han hänvisade till att rättschefen på statsrådsberedningen, Christina Weihe, vid en tidigare utfrågning slagit fast det.

-Det var en förlängning av det tillstånd som den tidigare regeringen gett i mars. Det var en rutinartad förlängning, sade han.