Bidra till positiv utveckling i Kina utan att göda KKP
- Att be KKP att ändra sig är som att be en tiger att lämna ifrån sig sin päls, sade Man-Yan Ng i sitt föredrag. (Foto:Epoch Times/Veronica Örfelth)


– Antingen skall man inte alls ha handel med Kina eller så skall man använda handeln till att främja de mänskliga rättigheterna i Kina. Det viktiga är att bidra till en positiv utveckling i Kina utan att för den skull göda KKP menar Man-Yan Ng, styrelseledamot i International Society for Human Rights (ISHR).

Föredraget Kina bakom kulisserna i Kalmar i onsdags visade vad som döljer sig bakom fasaden i Kina. Intresset för Kina ökar och särskilt i Kalmar, där det kinesiska affärsprojektet Fanerdun kommer att föra med sig att många kinesiska familjer bosätter sig i Kalmar. Bland de närmare etthundra åhörarna fanns kommunalråd, politiker, regionförbund och både lokal och nationell press i publiken – som intresserat lyssnade i två och en halv timme till de två talarna och ett vittnesmål från förtryckets Kina.

Man-Yan Ng som talar flytande svenska, arbetar i ett svenskt företag och kämpar sedan många år för mänskliga rättigheter i sitt hemland. Han har gett föreläsningar i Europa och FN bland annat om hur man främjar mänskliga rättigheter och skapar etiska handelsförbindelser med Kina.

Den andre talaren var företagskonsulten Peder Giertzen från Norge som också arbetar med mänskliga rättigheter med fokus på Kina. Han informerade om hur fångar tvingas tillverka varor i arbetsläger och drog paralleller mellan dagens kommunistpartis utrotning av Falun Gong och den forna naziregimens utrotning av judar.

FN-flyktingen och Falun Gong-utövaren Dai Yings berättelse om sina upplevelser av tortyr i arbetsläger, som gjort henne nästan helt blind, vittnade om den enskilde människans lidanden i Kinas Laogai-system, en motsvarighet till Rysslands Gulag.

Kalmar – en språngbräda för KKP

Man-Yang Ng som har mer än 25 års erfarenhet av affärer med Kina, belyste i sitt föredrag om hur viktigt det är att veta vilka man har att göra med när det gäller allt utbyte med Kina.

Kina styrs av kommunistpartiet och fastän metoderna har ändrats så har inte partiet ändrat sig i grunden. Man-yan Ng varnar för att KKP:s strävan är att styra världen och att det idag sker genom att få västvärlden att tro att det är en fin affär att investera i Kina. Kalmar blir därmed bara en av språngbrädorna i Kinas ambitiösa planer på att härska över världen

– KKP använder en ny policy som på kinesiska kallas för ”wai song – nei jin”, och betyder ”utåt avspänt – inåt hårt”, vilken har lurat västvärlden till att tro att en förändring mot demokrati har skett i Kina. Man visar en avspänd yta vid utländska besök, men när västvärlden inte ser, då slår de till med det grymmaste och brutalaste, menar Man-Yan.

Men vilket slags samhälle är då Kina egentligen idag?  I Kina saknas de tre trygghetsfaktorerna i samhället: rättsystem, etik och moral och pressfrihet.

– Ha ingen illusion om det korrupta systemet i Kina. Och att be KKP att ändra sig är som att be en tiger att lämna ifrån sig sin päls. Partiet står över lagen, tröskeln är låg till bedrägeri och kriminella handlingar. Den som mutar bäst vinner, säger Man-Yan.

KKP står bakom alla stora projekt

Man skall inte heller skapa sig några illusioner om vilka som står bakom alla stora handelsprojekt, till exempel det som pågår i Kalmar, understryker Man-Yan Ng.

– Dagens kapitalister i Kina är partifunktionärer. Om ni tycker att projektet i Kalmar med det kinesiska företaget Fanerdun är ett stort projekt, så kan ni vara säkra på att KKP och deras tjänstemän står bakom.

För publikens del blev nog den viktigaste frågan som ställdes om hur man skapar en etisk handel med Kina.

Man-Yan menar att det viktiga är att bidra till en positiv utveckling i Kina utan att för den skull göda KKP. I samband med handelsutbyte kan man ställa krav på mänskliga rättigheter och sprida information om grundläggande etiska värderingarna som vi har i Sverige.

Vågar försvara etiska värderingar

– Du må våga mista och våga mera, uppmanade Man-yan Ng. Titta på vad de gör, inte på vad de säger, annars blir man offer för KKP:s förtryck.

Att det fungerar i verkligheten exemplifierar han med Tysklands förbundskansler Angela Merkels erfarenheter. När hon besökte Kina skrev hon under ett antal handelsavtal, men riktade också stark kritik och fördömde öppet förbrytelserna av de mänskliga rättigheterna i Kina på en presskonferens i Tyskland.

Och hur gick det? Har Tyskland fått mindre handel med Kina? Nej, inte alls, säger Man-Yan med ett stort leende.

– Så länge som Tyskland gör bättre varor än vad kineserna kan göra själva, så kommer de att köpa de varorna från Tyskland.

På frågan om det vore bättre att inte alls göra affärer med Kina eller till och med försöka få tillstånd en global bojkott mot varor i Kina, svarar Man-Yan:
– Antingen skall man inte alls ha handel med Kina eller så skall man använda handeln till att främja de mänskliga rättigheterna i Kina.

Men trots allt är Man-Yan är ändå optimistisk över att det kommer bli positiva ändringar i framtiden.

– Det finns ett dolt och fredligt kämpande under ytan i Kina som kommer att ge stora förändingar i framtiden, menar Man-Yan Ng.


Peder Giertzen talade om grym tortyr, organstölder och tvångsarbete i de kinesiska arbetslägren. (Foto:Epoch Times/Veronica Örfelth)

Peder Giertzen talade om grym tortyr, organstölder och tvångsarbete i de kinesiska arbetslägren. (Foto:Epoch Times/Veronica Örfelth)


Man-Yan i samtal med intresserade ur publiken. (Foto:Epoch Times/Veronica Örfelth)

Man-Yan i samtal med intresserade ur publiken. (Foto:Epoch Times/Veronica Örfelth)


FN-flyktingen och Falun Gong-utövaren Dai Ying berättade via videolänk om tortyren som hon utsattes för under de fem år hon var fängslad i Kina. (Foto:Epoch Times/Pirjo Svensson)

FN-flyktingen och Falun Gong-utövaren Dai Ying berättade via videolänk om tortyren som hon utsattes för under de fem år hon var fängslad i Kina. (Foto:Epoch Times/Pirjo Svensson)