Bevakade hotellrum - toppen av ett isberg i Peking
Den kinesiska statstelevisionen CCTV:s högkvarter i Peking dominerar omgivningen. (Foto: China Photos/Getty Images)


Brittiska och amerikanska underrättelseorgan varnar för att det kinesiska kommunistpartiet använder OS som ett tillfälle att samla in underrättelseinformation och företagshemligheter samt iscensätta utpressning.

Den amerikanske senatorn Sam Brownback har avslöjat dokument som han fått från flera stora hotellkedjor i Peking, vilka utfärdats av det kinesiska kommunistpartiets allmänna säkerhetsbyrå.

I dokumenten krävs av
Pekinghotellen att de installerar redskap för integritetskränkande internetövervakning, under hot om att de kan bötfällas eller förlora sin licens att bedriva verksamhet inom Kina.

I ett av dokumenten stod: ”För att säkra en problemfri öppning av OS i Peking och Shanghai-Expo 2010, skydda internetnätverkets integritet och informationen på densamma på hotellen… krävs att ert företag installerar och kör säkerhetshanteringssystemet.”

Enligt en undersökning genomförd av ABC News ombads en stor internationell hotellkedja att installera övervakningsapparatur i sina rum för att möjliggöra för kommunistpartiets säkerhetsagenter att spionera på gästerna.

Hotellkedjan avslöjade detta
för ABC under förutsättning att de fick förbli anonyma. Denna kedja har hotell i många av de olympiska värdstäderna och sade att om de pressades skulle de installera utrustningen.

Chen Yonglin, före detta anställd på det kinesiska konsulatet i Sydney sade att kommunistpartiets extrema övervakningstaktiker är betydligt vanligare än många inser, och att de började när Kina tilldelades spelen år 2001. Chen hoppade av arbetet på konsulatet och det kinesiska kommunistpartiet 2005.

– Så snart Peking vann omröstningen om OS-värdskapet började de installera säkerhetsutrustning, särskilt som det kom allt fler petitionärer till Peking, sade han.

– De installerade kameror överallt
på gatorna, särskilt vid populära turistmål och offentliga platser, även runt alla offentliga inrättningar. De har använt all tillgänglig teknologi för att övervaka folk och driva sina övervakningssystem.

Enligt Chen mobiliserade kommunistpartiet 200 000 soldater ur Folkets befrielsearmé för spelens skull.

Soldaterna har tillfälligt förklätt sig till uniformerade och civilklädda poliser och finns utplacerade i hela Peking. Han nämnde även att kommunistpartiets orsak till den höjda säkerhetsnivån, det vill säga varningarna om terroristattacker mot spelen, i själva verket är en fasad.

– Deras auktoritet är faktiskt
mycket svag på kontrollsidan, så de har mobiliserat över 200 000 militärer för att säkra OS. De trappade upp propagandakampanjen och började varna för terroristattacker. Om det faktiskt sker några terroristattacker kommer de vara riktade mot korrupta kinesiska regimföreträdare och regeringen snarare än själva spelen.

John Evans, chef för brittiska underrättelsetjänsten MI5 och John Scarlett från MI6 skickade ut officiella varningar i juli gällande så kallade ”honey traps”, ”honungsfällor”.

De berättade att den kinesiska underrättelsetjänsten har tränat mer än 1 000 av deras mest attraktiva kvinnliga agenter för att förföra och locka med sig affärsmän och regeringsföreträdare till hotellrum där man sedan kan bestjäla dem på känsliga dokument och utrustning.

De menade även att den
kinesiska regimen kan använda händelsen i sig för utpressning eftersom det hela spelas in av gömd övervakningsutrustning.

Deras genomgång, som identifierade flera hotell i Peking såsom varande högriskplatser utrustade med övervakningsutrustning, varnade även att dessa ”honungsfällor” kan riktas mot engelska idrottsmän som firar på nattklubbar i Peking.

Man varnade även för att hotellpersonal kan arbeta som spioner för kommunistpartiets säkerhetstjänst. Personal kan använda en mängd olika ursäkter för att ta sig in i utlänningars rum upp till fem gånger om dagen för att stjäla känslig information.

– Det är bara naturligt. I Kina används alla metoder som finns tillgängliga. De kinesiska tjänstemännen och företagen saknar fullkomligt etik och de gör vad som helst för att nå sina mål, kommenterade Chen Yonglin.

Enligt Chen har kommunistpartiet sjösatt en massiv kampanj för att ekonomiskt belöna kinesiska medborgare som anger såväl inhemska som utländska demonstranter.

I flera förorter betalas folk för all information som har med protester att göra. Varje person som anmäler en petitionär betalas 100 yuan (likvärdigt med kronor) och alla rapporter om protester överhuvudtaget ger pengar. Enligt Chen handlar det om att man vill kontrollera missnöjesyttringar i hela Peking, från centrum till förorterna.

Chen tillade att kommunistpartiet
faktiskt spenderat formidabla summor utöver de angivna 500 miljarder yuan som spelen officiellt ska ha kostat, och mycket av dessa pengar har gått till olika övervakningstaktiker.

Det rör sig om en massiv kampanj, en massiv operation. De har spenderat enorma pengasummor, mer än de själva säger. Det rör sig om mer än 43 miljarder dollar utöver det angivna beloppet.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/hotel-surveillance-beijing-olympic-honey-trap-2657.html