Berättelsen i bibeln om hur Röda havet delade sig är teoretiskt möjlig
Illustrationen visar hur en stark vind från öster skulle kunna trycka tillbaka vattnet från två sänkor – en lagun (till vänster) och en flod (till höger) – och skapa en tillfällig landbrygga, liknande det som beskrivs i bibeln av hur Röda havet delade sig. (Foto: Nicolle Rager Fuller)


Berättelsen i bibeln om hur Röda havet mirakulöst delade sig för Moses och israelerna så att de kunde fly från Farao kan faktiskt ha inträffat, enligt nya datorsimuleringar.

Som en del av en större studie av hur vinden påverkar vattendjupet upptäckte forskare från National Center for Atmospheric Research (NCAR) och University of Colorado att en stark östlig vind, som blåser under natten, kan ha tryckt tillbaka vattnet vid en bukt där en forntida flod tros ha gått samman med en lagun vid Medelhavets kust.

”Simuleringarna stämmer ganska väl överens med berättelsen i Andra Moseboken”, sade huvudförfattaren till studien, Carl Drews, i ett pressmeddelande.

”Att vattnet delar sig kan förstås genom fluidmekanik. Vinden flyttar bort vattnet på ett sätt som överensstämmer med fysiska lagar och skapar en säker passage med vatten på två sidor, och låter sedan vattnet strömma abrupt tillbaka.”

Forskarna baserade sin datormodell på en rekonstruktion av den troliga platsen och vattendjupet i Nildeltat vid den tiden då den bibliska händelsen sägs ha inträffat, för ungefär 3000 år sedan.

Artikeln fortsätter nedanför filmerna

Animering med hjälp av datormodellering (University Corporation for Atmosphere Research (UCAR). Animering av Tim Scheitlin och Ryan McVeigh, NCAR)

Forskaren Carl Drews på NCAR diskuterar resultaten från studien (University Corporation for Atmosphere Research (UCAR). Animering av Tim Scheitlin och Ryan McVeigh, NCAR).

Bland tidigare förklaringar till miraklet har en tsunami förekommit, men en tsunami skulle inte ha orsakat en gradvis tillbakagång av vattnet under natten eller vara förknippat med vind. Andra forskare har undersökt så kallade ”wind setdowns” – motsatsen till stormfloder – där starka, ihållande vindar kan sänka vattennivån.

”Wind setdown” inträffar när vinden blåser över en vattenmassa och delar av vattennivån sjunker, så att ett torrt område skapas. Det är ett välkänt fenomen”, säger Drews i en video.

”Det knepiga är att få vatten till båda sidor av övergången. Den bibliska berättelsen beskriver att det var en vägg av vatten till vänster och en vägg av vatten till höger, och de tidigare forskarna har försökt att duplicera den här saken.”

En tidigare studie av ryska forskare upptäckte att vindar med orkanstyrka (33 meter per sekund) kan ha blottlagt ett underjordiskt rev nära Suezkanalen. Men utifrån sin forskning var Drews och medförfattaren Weiqing Han, som publicerade sin studie i nättidningen PLoS ONE, inte övertygade om att revet skulle ha kunnat blottläggas helt, eller att människor skulle ha kunnat gå över i så starka vindar.

I den nya studien pekade Drews och Han ut en plats 120 km norr om Suezkanalen genom att studera gamla topografiska kartor av Nildeltat. Det historiska vattenflödet och vattengångarnas djup uppskattades utifrån arkeologisk dokumentation, satellitmätningar och moderna kartor.

Från sina datormodeller upptäckte de att vindar på 28 meter per sekund, som varar i 12 timmar, skulle kunna trycka tillbaka ungefär 1,8 meter djupt vatten. Detta skulle ha torrlagt en omkring 3 km lång och 5 km bred passage i ungefär 4 timmar.

När vinden avtog skulle vattnet strömma tillbaka, precis som det beskrevs när Faraos armé försökte följa de flyende israelerna.

”Folk har alltid fascinerats
av Andra Moseboken, och undrat om den kommer från historiska fakta”, sade Drews. ”Det den här studien visar är att beskrivningen av hur vattnet delades faktiskt har en grund i fysiska lagar.”

För att läsa forskningsrapporten, gå in på http://tiny.cc/0ktt3
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43549/